Vuokra pitää maksaa joka kuukausi, eikä sitä voi neuvotella uusiksi

Nimettömänä pysyttelevä pääkaupunkiseudun vanhuspalvelujen viranhaltija tuntee lukuisia tapauksia, joissa vanhusten omaisuutta on jouduttu myymään, jotta kaikista tehostetun palvelutalon elämisen kuluista on selvitty.. Palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttövara, jolla pitää maksaa lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot, vaihtelee kunnittain. Tuloista riippumaton tuki on Kelan maksama kolmeen tasoon porrastettu eläkkeensaajan hoitotuki. Laitoshoitopaikkojen vähentämistä on edistänyt viime vuosina sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen linjaus, jonka mukaan hoidossa vähennetään laitosvaltaisuutta ja pyritään kodinomaisuuteen. Suuri osa kunnista avustaa yksityisiin tehostetun palvelun yksiköihin sijoittuvia asukkaittaan palvelusetelein, mutta myös niiden arvoa määriteltäessä tarkastellaan henkilön bruttotuloja. Palveluasumisesta sen sijaan vastaava maksukatto puuttuu. Palvelutalojen vuokra-osuuteen saa hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Mitä parempi eläke, sitä suuremman osan kuukausituloista verottaja vie, mutta tätä ei useimmissa kunnissa maksuja määrättäessä huomioida. Kohtuuttomia voivat olla tilanteet, joissa puolisoista vain toinen – se parempaa eläkettä nauttiva – joutuu tehostettuun ympärivuorokautiseen hoitoon. Haastetta laitoshoidon ja palveluasumisen maksujen vertailussa lisää verotus. Lain mukaan iäkkäiden pitkäaikainen hoito voidaan järjestää laitoshoitona, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen pohjautuvat perusteet. - Kun saadaan säännöksiä, se yhtenäistää käytäntöjä, Huovinen vakuuttaa. Voit myös jopa pyytää lisää vuoroja omalta työpaikaltasi, jos se vain on mahdollista. Paljon on luotu myös hyviä toimintakäytänteitä, Karppanen muistuttaa. - Tarkoitus ei ole ollut, että laitoksia muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vain vaihtamalla nimikylttiä, vaikka tiedämme, että jossain tapauksissa näin on myös tehty.

Tuen määrään vaikuttavat bruttotulot ja omaisuus, joten useilta hakijoilta tuki jää saamatta.

Opintotuen maksupäivä - Kysy Kelasta | Fråga FPA

. Tuen määrän ratkaisee hoidettavan avuntarve. Lisäksi tuloina tarkastellaan vain bruttotuloja ja asiakkaalta laskutetaan erikseen vuokra, hoito ja ateriat. Vuokra pitää maksaa joka kuukausi, eikä sitä voi neuvotella uusiksi. Jos joustoluoton hankkiminen, tai varsinkin sen käyttäminen, ei ole täysin tarpeellista, vähintään tilanteissa joissa maksukyky on heikolla kantilla, kannattaa miettiä useampaan kertaan ryhtyykö touhuun. Kannattaa muistaa sekin, että mikäli tehostettuun palveluun siirtyvältä vanhukselta jää tyhjilleen omistusasunto, ei sitä kannata vuokrata, sillä vuokratulo katsotaan asunnon omistajan henkilökohtaiseksi tuloksi. Hoitomaksu sisältää hoidon, lääkkeet ja ravinnon. Käytännössä tämä johtaa epätasa-arvoon, sillä varakkaammat asukkaat maksavat tehostetusta palveluasumisestaan useita tuhansia euroja kuukaudessa, kun taas varattomille sama hoito asumisineen maksaa parhaimmillaan vain muutaman euron kuukaudessa. Se nostaisi entisestään kuukausittaisia hoitomaksuja, varoittaa pääkaupunkiseudun viranhaltija. Omassa kodissa asuminen ja sitä tukevat palvelut ovat aina ensisijaisia muihin palvelumuotoihin nähden, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen. - Muutoksella haluttiin korostaa sitä, ettei laitoksen tulisi olla kenenkään koti vaan iäkkäillä tulee olla oikeus omaan kotiin niissäkin tilanteissa, joissa heidän toimintakykynsä on alentunut. Hoitomaksuja määrättäessä ei tarvitse huomioida yhteiseen kotiin jäävän puolison taloudellista tilannetta. Siirtyminen laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen on kunnille tarkoittanut merkinnyt rakennusten peruskorjauksia mutta myös säästöjä. Tampereella ei vastaavaa euromäärää ole, vaan vara lasketaan asiakaskohtaisesti nettotuloista, toimeentulotukinormistoa apuna käyttäen.

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas

. Asiakkaille taas tehostettu palveluasuminen on tullut usein hyvin kalliiksi. Laitoshoidon asiakkaalle on maksujen jälkeen jäätävä käyttövara, joka määritelty asetuksella erikseen joka vuodelle. Maksukaton puuttuminen on sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin Johanna Huovisen mukaan selvä puute, mutta asia on hänen mukaansa korjautumassa, sillä hallitus on päättänyt ensi vuoden alusta asiakasmaksulain kokonaisuudistuksesta.

Lähetetty työntekijä - Työsuojelu

Kommentit