Usein tarvitaan myös sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja ennen kaikkea vakituinen osoite Suomessa

Tekijänoikeusneuvoston mukaan kotikutsuina järjestettävät elokuvaillat – vaikka kulut jaettaisiinkin – eivät ole julkista esittämistä. Tekijänoikeusneuvosto on pitänyt julkisena esittämisenä mm. Poista suostumuksen perusteella käsiteltävät tiedot peruuttamisen jälkeen, jollei tietojen säilyttämiselle ole muuta lainmukaista perustetta.

JYTAKSI Usein kysyttyä

. Varmuuskopiointia ei ole se, että myy tai luovuttaa alkuperäisen ohjelman eteenpäin ja pitää itsellään kopion. Vertaisverkko-ohjelmat ovat yleensä itsessään laillisia ja niitä käytetään paljon myös laillisen aineiston jakamiseen. Eri käyttötarkoituksia varten on pyydettävä erilliset suostumukset. Velvollisuutesi rekisterinpitäjänä kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Usein kysytyt kysymykset | Santander Consumer

. Tietokoneohjelmien kopiointi on rajoitettu henkilökohtaisiin varmuuskopioihin, jos se on tarpeen ohjelman käytön kannalta. Vihje piraattituotteesta voi olla esimerkiksi se, että yhdellä DVD-levyllä on lukuisia elokuvia tai että elokuva on vasta hiljattain saanut ensi-iltansa. Älä sido tai upota suostumusta käyttö- ja sopimusehtoihin niin, ettei rekisteröidyllä ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa suostumuksen antamiseen. Jaa somessa: Jos tilaisuuteen on kenellä tahansa pääsy joko suoraan, maksun maksamalla tai esim. Tilaisuus on sen sijaan julkinen, mikäli kenellä tahansa on pääsy siihen joko suoraan, netin kautta ilmoittautumalla, maksun maksamalla tai esimerkiksi jäsenyyden perusteella. Yksityistä käyttöä on valmistaminen omaan yksityiseen käyttöön sekä esimerkiksi perheen ja läheisen ystäväpiirin tarpeisiin. Jos suostumus ei vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, arvioi voitko pyytää uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävän suostumuksen voiko henkilötietojen käsittely perustua johonkin muuhun tietosuoja-asetuksen käsittelyperusteeseen. Palvelujen tarjoamisen kielto ulottuu organisoituun tai kaupalliseen purkupalvelujen tarjoamiseen, mutta ei tiedon antamiseen suojauksista esimerkiksi sähköpostitse. Pyri selvittämään lapsen ikä ja varmentamaan, että suostumuksen on antanut ikärajan ylittänyt lapsi tai lapsen huoltaja. Yksityisiä kopioita ei saa ilman erillistä tallennuslupaa käyttää julkisessa esittämisessä. Osoitusvelvollisuus ja tietosuojaperiaatteiden huomioiminen Sinun on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, ja että annettu suostumus täyttää sille laissa säädetyt edellytykset. Esimerkiksi monet Creative Commons -lisensseillä julkaistut teokset voivat tietyin rajauksin olla ns. Käsittelyperusteen muutoksista tulee informoida rekisteröityä. Tämän lisäksi YouTubesta löytyy paljon materiaalia, joka on laitettu sinne kysymättä lupaa oikeudenhaltijoilta. Uutta käyttötarkoitusta varten on lähtökohtaisesti pyydettävä aina uusi suostumus. Jaa somessa: Tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä voidaan levittää internetissä luvatta usealla eri tavalla. Tekijänoikeus ei kuitenkaan ulotu teosten tietosisältöön, kuten tutkimustuloksiin, kaavoihin tai teorioihin, ainoastaan omaperäiseen tapaan esittää ne. Kun henkilötietojen käsittely on päättynyt, säilytä todisteet suostumuksen olemassaolosta vain niin kauan kuin on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Käytännössä oikeuksia valvovat usein oikeudenhaltijoita edustavat tahot valtakirjalla. Mikäli teoksen tekemiseen on osallistunut useampi tekijä, tarvitaan jakamiseen kaikkien suostumus. Lisäksi oikeudenhaltijamerkinnät ja levyihin prässätyt tunnisteet ovat usein puutteellisia ja kansiteksteissä voi olla paljon kirjoitusvirheitä. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen sinun on lopetettava henkilötietojen käsittely niiltä osin kuin käsittely on perustunut suostumukseen. Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. Suostumuksen peruuttaminen Ennen kuin rekisteröity antaa suostumuksen, rekisterinpitäjän on kerrottava oikeudesta peruuttaa suostumus kuinka peruuttaminen käytännössä tehdään. YouTuben käyttöehdot kieltävät videoiden tai niiden ääniraitojen kopioimisen omalle laitteelle. Suostumuksen antamisesta on oltava mahdollisuus kieltäytyä, ja se on voitava peruuttaa ilman haitallisia seurauksia. eläkeläisseuran kuvaesitystä. Tallennuspalveluun tallennettuja tiedostoja ei ole mahdollista löytää hakukoneella vaan niihin käsiksi pääseminen edellyttää linkkiä. Työ- ja harjoituskirjat ovat kopioinnille erityisen haavoittuvaa aineistoa, eivätkä kustantajat ja tekijät ole tästä syystä halunneet sallia niiden kopiointia. Yksityistä käyttöä varten valmistettua kopiota ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Suostumuksen yksilöinti Kun pyydät suostumusta, sinun on yksilöitävä käyttötarkoitus, johon tietoja kerätään. Jaa somessa: Ainoastaan niitä, joista tiedät, että oikeudenhaltijat ovat sallineet niiden jakamisen. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta. Jos pyydät suostumusta lapselta, kiinnitä erityistä huomiota selkeään ja yksinkertaiseen kieleen. Jaa somessa: Et tarvitse, jos tilaisuuteen on pääsy vain kutsumillasi vierailla. Kerro suostumuksesta selkeästi ja erillään muusta tiedosta. Tekijänoikeuslain kannalta samat säännöt pätevät myös suoratoistopalvelun kautta tehtyyn julkiseen esittämiseen kuin muuhunkin julkiseen esittämiseen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Tallennuspalveluun ladataan tiedostoja, joihin käyttäjät saavat URL-linkin, jonka avulla on mahdollista päästä lataamaan palveluun tallennettuja tiedostoja. Kielto ei myöskään koske yleistä keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Jaa somessa: Vaikka tietyt lailliset viihdepalvelut ja verkkokaupat ovat nykyisin erittäin tunnettuja, voi laittomien piraattisivustojen tai nettikauppojen tunnistaminen olla välillä vaikeaa. Jaa somessa: Yksityinen kopiointi on sallittua, ellei sitä ole esimerkiksi sopimusteitse tai käyttöehdoin jotenkin rajoitettu. Tehokkaat tekniset suojaukset saa kiertää ainoastaan teoskappaleen kuuntelemista tai katselemista varten, mutta ei kopion tekemistä varten. Varmista, että lainmukaisuutta, kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä koskevat periaatteet toteutuvat, jos käsittely jatkuu jollain toisella käsittelyperusteella. Merkki informoi ihmisiä siitä, että kyseisen aineiston tekijä katsoo, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu aineisto ja tekijällä on siihen tekijänoikeus. Kun tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan, ei käsittelyperustetta voi enää vaihtaa toiseen. Sivustolta löytyy myös tietoa siitä, kuinka laittoman palvelun voi tunnistaa: Jaa somessa: Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman teoskappaleen yksityistä käyttöä varten. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Osa palveluiden sisällöstä on kuitenkin katsottavissa ulkomaillakin. Jaa somessa: Piraattituotteen voi tunnistaa esimerkiksi tuotteen alhaisesta hinnasta, heikosta painotyön laadusta ja poikkeuksellisesta myyntikanavasta. Lisäksi suojauksen saa kiertää salaustekniikoita koskevan tutkimuksen ja opetuksen yhteydessä. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kaupallisesti markkinoitua teosta tuskin jaetaan ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi laillisesti. Myöskään sellaisia palveluja ei saa tarjota, jotka mahdollistavat tai helpottavat suojauksen kiertämistä. Takaaja on itse lainan otossa myös velvollinen, eli jos lainan ottaja ei pysty suoriutumaan maksuista lainan sopimuksen ehtojen mukaan, tulee tämän henkilön maksaa kulut ja laina. Rekisteröity ei voi antaa suostumustaan vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jotakin tekemättä. Rekisteröity voi antaa suostumuksen ennalta määriteltyyn, nimenomaiseen ja lailliseen tarkoitukseen. Lupia elokuvien julkiseen esittämiseen voi tiedustella mm. Jaa somessa: Todennäköisesti kyllä, koska esitys on julkinen. Jaa somessa: Maahantuontikielto koskee kaikkia tekijänoikeuslain suojaamia teoksia, joita ovat esimerkiksi levyt, elokuvat, TV-sarjakokoelmat, pelit, kartat, kirjat, äänikirjat jne. Jos pyydät suostumusta esimerkiksi palvelun käyttöehtojen yhteydessä, pyyntö on esitettävä selvästi erillään muista asioista selkeällä ja yksinkertaisella kielellä helposti ymmärrettävässä muodossa. Useimpien nettipalveluiden käyttöehdot kuitenkin kieltävät sisällön tallentamisen omalle koneelle. Jaa somessa: Pääsääntöisesti kyllä. Nimenomaisuuden vaatimuksella tarkoitetaan tapaa, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa. Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä teoksen julkaisemista tai rekisteröintiä.

Leukanivelvaivat - Terveyskirjasto - Duodecim

. Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoitus muuttuu, sinun on pyydettävä uusi suostumus ennen käsittelyn aloittamista. Suostumuksen pyytäminen Suostumus on yksiselitteinen ja selkeä tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Vertaisverkkojen toimintaperiaatteena on, että verkon käyttäjät sekä lataavat että jakavat tiedostoja. Tarvittavan luvan saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä teoksen kustantajaan. Torrent-tekniikan suosio perustuu siihen, että tiedostojen osat liikkuvat nopeammin käyttäjiltä toisille, kun aineistoa itselleen lataava henkilö jakaa lataamaansa aineistoa jo samalla muille. Jos kuvan sisällyttäminen kalvoihin toteuttaa tämän vetoamisfunktion ja lainaaminen tehdään tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, saat sisällyttää kuvan kalvoihisi lupaa kysymättä. Nimenomaisen suostumuksen voi antaa esimerkiksi allekirjoittamalla kirjallisen lausuman, sähköisellä allekirjoituksella tai kaksivaiheisella varmistuksella. Jaa somessa: Kopioidun levyn, elokuvan tai pelin myyminen on tekijänoikeusloukkaus, sillä tekijänoikeuslain mukaisia yksityisiä kopioita saa käyttää vain yksityiseen käyttötarkoitukseen. Ellei ohjelmasisällön esittämisestä muualla kuin Suomessa tai nettipalvelussa ole sovittu, ei televisiokanavilla ole oikeutta sitä näyttää. Jaa somessa: © -merkillä ei ole Suomessa oikeusvaikutusta, tekijänoikeus syntyy ilman merkkiäkin. Tekijänoikeuden haltijan on valvottava itse oikeuksiaan. Informoi rekisteröityä kaikista käsittelyperusteista, jotta hän tietää, miten suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Jaa somessa: Tekijänoikeudenloukkaukset ovat nk. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Teosten asiasisältö on vapaasti muiden käytettävissä. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Järjestelmän avulla voi siis päästä kiinni hiukan suurempaan asuntoon, kuin ehkä muuten olisi mahdollista. Laittomia lähteitä ovat esimerkiksi piraattitallenteet ja vertaisverkoissa luvatta jaetut teokset. Koska tällaisia kopioita ei ole valmistettu laillisesta, oikeudenhaltijan luvalla yleisön saataville saatetusta aineistosta, ne ovat laittomia, vaikkei niitä jakaisikaan eteenpäin. Tehokkaat tekniset suojaukset saa kiertää ainoastaan fyysisen teoskappaleen kuuntelemista tai katsomista varten, mutta ei kopioimista varten. Sen sijaan tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia. Syyttäjällä on kuitenkin itsenäinen syyteoikeus erittäin tärkeän yleisen edun niin vaatiessa. Jaa somessa: Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkima valokopiointilupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmaiseksi. Jos pyydät suostumusta sähköisesti, pyynnön on oltava selkeä ja tiivis, eikä se saa tarpeettomasti häiritä palvelun käyttöä. Suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen. Suostumus ei koskaan syrjäytä tietosuojaperiaatteita. Jaa somessa: Kyse on TV-kanavien ja ohjelmien oikeudenhaltijoiden välisistä tekijänoikeussopimuksista. Lapsi voi kuitenkin itse perua suostumuksen täytettyään laissa määritellyn ikärajan, ja rekisterinpitäjänä sinun on kerrottava lapselle tästä mahdollisuudesta. Mikäli kyseessä on suljettu tilaisuus, kuten ystävien kesken pidetty leffailta, erillistä esityslupaa ei tarvita. Tekijänoikeuden perusajatus on, että kaikkeen yksityisen piirin ulkopuolella tapahtuvaan käyttöön tarvitaan lupa, saatavasta hyödystä riippumatta. Tekijänoikeussuojan saamiseksi edellytetään, että kohde ylittää niin kutsutun teoskynnyksen. Usein tarvitaan myös sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja ennen kaikkea vakituinen osoite Suomessa. Jaa somessa: Kyllä, mutta tarvitset tallentamiseen ja soittamiseen luvat GT Musiikkiluvat Oy:ltä. Evästeiden hallinta ja estäminen Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Musiikin käyttölupia voi tiedustella Teostosta ja Gramexista. jäsenyyden perusteella, on esitys julkinen ja esittämiseen tarvitaan lupa GT Musiikkiluvat Oy:ltä. Tärkeää on ottaa myös huomioon kuinka paljon kuluja lainan ottamisesta aiheutuu heti alkuun, kuukausittain ja erityisesti kuinka suuri on takaisinmaksettava määrä. Tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Mikäli esittäminen tapahtuu julkisessa tilanteessa tai tilanteessa, johon kenellä tahansa voi olla pääsy, siihen tarvitsee luvan oikeudenhaltijoilta. Seurauksena saattaa olla rangaistus- ja korvausvastuu. Laki kieltää vain tehokkaiden teknisten suojausten kiertämisen. Kopioimista ei kuitenkaan saa antaa ulkopuolisen tahon tehtäväksi eikä yksityistä käyttöä varten valmistettua kopiota ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi julkiseen jakeluun. Tämän lisäksi Suomessa on esimerkiksi ulkomaisia elokuvayhtiöitä edustavia lakitoimistoja, jotka ovat lähettäneet korvausvaatimuksia elokuvien tai TV-sarjojen luvattomasta jakamisesta. Jaa somessa: Tekijänoikeuslain mukaan julkistetuista teoksista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Jaa somessa: Kyllä, mutta sitä varten on hankittava erillinen lupa ohjattua liikuntaa varten GT Musiikkiluvat Oy:ltä. Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Molempien järjestöjen taustamusiikkilupien myyntiä ja asiakaspalvelua hoitaa Musiikkiluvat.fi. Jaa somessa: GT Musiikkiluvat Oy. Rekisteröidyn suostumus Suostumus on yksi mahdollinen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle. kaupoissa myytävät CD-levyt ja normaalit radio- ja TV-lähetykset. Et voi esimerkiksi kerätä tietoja laajemmin kuin käyttötarkoituksen kannalta on tarpeen tai poiketa henkilötietojen suojaamisvelvoitteista. Suostumus antaa rekisteröidylle mahdollisuuden valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn peruuttamalla suostumuksen. Jaa somessa: Netflixiin pätee samat säännöt kuin DVD-levyjen esittämiseen. Jaa somessa: Ravintolakäyttöön on mahdollista hankkia erillinen katseluoikeus maksu-tv-operaattoreilta. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. Jaa somessa: Selkeä pääsääntö on, että tunnettujen artistien, levy-yhtiöiden tai tuotantoyhtiöiden sisällöt eivät ole ilmaiseksi jaossa vertaisverkoissa

Kommentit