Sen lisäksi tukea saanut syynätään tarkasti kulujen suhteen, mikä tuntuu usein hiukan tunkeilevalle hakijasta

Myöskään työtön ei voi saada aikuiskoulutustukea. Lisäksi jotkin tulolajit katsotaan aikuiskoulutustuen sivutuloksi maksuajan mukaan. Sama tulo voi näissä tilanteissa tulla otettavaksi huomioon kahteen kertaan. Työhistoriassa otetaan siis huomioon kaikki työsuhteet, joissa työnantajalla on ollut vakuuttamisvelvollisuus. Myös puolikas opintovapaapäivä lasketaan yhdeksi opintovapaapäiväksi.

Miten tukea kroonista sairautta sairastavaa? -

. Voit hakea soviteltua tukea takautuvasti myös useammalta kuukaudelta kerrallaan. Sen lisäksi tukea saanut syynätään tarkasti kulujen suhteen, mikä tuntuu usein hiukan tunkeilevalle hakijasta. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Pikalinkit sivun sisältöön Ansio-osan perusteella oleva palkka Olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Vaikka saisit jotakin edellä mainituista sivutuloiksi katsottua etuutta, voit hakea tuen etukäteen, koska kyseinen etuus voidaan huomioida sivutuloiksi suoraan. Omaa Työeläkeotettasi pääset katsomaan kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun. Olet jaksottaisella tai osa-aikaisella opintovapaalla tai opintovapaasi kestää yhtäjaksoisesti alle kaksi kuukautta Jotta voit olla opintovapaalla, sinulla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Myös EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehty, vakuutettu työ- tai yritystoiminta otetaan huomioon työhistoriassa. Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Tee silloin tuloselvitys jokaiselta kuukaudelta erikseen. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, toimita tuloistasi erillinen selvitys hakemuksen mukana. Opintovapaapäiviä voi olla kalenteriviikossa enintään viisi. Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Palkallinen vuosiloma Selvitä työnantajan kanssa opintovapaasta sopiessanne, tuleeko pitämättömiä vuosilomia pidettäväksi suunnitellun opintovapaan aikana. Voit tarkastaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi Eläketurvakeskusten Työeläkeotteesta.

Jos määräaikainen työsi päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen. Määräaikaisessa työsuhteessa ollessasi voit saada aikuiskoulutustukea työsuhteen voimassaolon ajalle. Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Omais- ja perhehoitajana tai osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Jos kuukaudessa on vain pari opintovapaapäivää, tulot eivät välttämättä alene opiskelun vuoksi niin paljon, että soviteltua tukea jäisi maksettavaksi muut tulosi huomioiden. Tulojesi vaikutusta tukeen voit arvioida aikuiskoulutustuen määrän laskurilla.

Kriisipuhelin - apua elämän kriiseihin | Suomen.

.

Ensiapuohjeet | Punainen Risti

.

Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi

. Aikuiskoulutustuen saamisen ehtona on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Liiketoiminnan pitää ehkä olla vakiintunutta, liikevaihdon ja tuloksen tietyllä tasolla, lainalle on löydyttävä vakuudet ja niin edelleen. Aikuiskoulutustukea maksetaan korvauksena päätoimisen opiskelun aiheuttamasta tulon menetyksestä. Työaikapankista nostettu tulo otetaan huomioon silloin, kun sitä vastaava vapaa pidetään. Jos olet siirtynyt työpaikallasi uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhde samaksi. Aikuiskoulutustukea ei ole mahdollista saada, jos sinulla ei ole voimassaolevaa työ- tai virkasuhdetta. Laskelma on suuntaa antava arvio, joka ei sido Työllisyysrahastoa. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja. Soviteltuna jälkikäteen haettava tuki maksetaan tulojen perusteella soviteltuna tai täysimääräisenä, jos kuukausi onkin ollut kokonaan tuloton. Mikäli talletat työaikaa työaikapankkiin, tuloiksesi katsotaan tässä tapauksessa työaikaa vastaava palkka. Jos saat laskurin avulla hieman alle tai yli vaaditun kahdeksan vuotta, suosittelemme lähettämään meille asiointipalvelumme kautta ennakkopäätöshakemuksen, jossa laskemme tarkan työhistoriakertymäsi. Tee hakemus tässäkin tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa haettavan jakson ensimmäisen kalenterikuukauden päättymisestä laskettuna. Muut syyt poissaololle työstä eivät oikeuta aikuiskoulutustukeen. Työ- tai virkasuhteen pitää olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä. Sivutulot huomioidaan pääsääntöisesti ansainta-ajankohdan mukaan eli sen mukaan, koska työ on tehty. Soviteltua tukea haetaan kuukausittain jälkikäteen sitten, kun haettava tukikuukausi on päättynyt ja tiedät kuukauden aikana ansaitsemasi tulot. Tee hakemus kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolle haet tukea. Poissaolon syy täytyy olla opintojen vuoksi myönnetty. Jos saat sekä sivutuloksi katsottavaa etuutta että muuta tuloa, hae aikuiskoulutustuki jälkikäteen soviteltuna. Jos vapaata ei pidetä, niin sitten kun tulo nostetaan työaikapankista. Tulosi alenevat haettavan tukikuukauden aikana opiskelun takia Soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan haettavan tukikuukauden sivutulojesi perusteella soviteltuna

Kommentit