Pankeissa lainojen korot ovat usein alhaisimmat, mutta haku prosessi on pitkä ja jokseenkin uuvuttava

. Sen sijaan koron osuus pienenee kunkin lyhennyksen jälkeen edellyttäen, ettei yleisestä koron noususta muuta aiheudu.

Käänteinen asuntolaina - Kannattaako käänteinen laina.

. Pankin kanssa voidaan sopia, että lainaa ei lyhennetä esim. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, esim. Summa voi määritellä myös sen, minkä ikäinen hakijan tulee olla ja ikärajat vaihtelevat usein 20 – 26 ikävuoden välillä. Lainanhoitomenot ovat alussa suuremmat ja pienenevät laina-ajan loppua kohden. Joissain pankeissa on valittavana myös tasaerälaina, jossa maksuerä pysyy samana koko laina-ajan. Tiedot annetaan Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti niin, että kuluttaja voi tallentaa tai tulostaa ne. Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Luoton voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa. Maksuaika joustaa, pitenee tai lyhenee koron muuttuessa ja maksuerä pysyy samana. Alussa lyhennyksen osuus summasta on pienempi ja koron suurempi ja lainapääoman pienentyessä lyhennyksen osuus kasvaa ja koron osuus pienenee.

Asuntolainaan saa matalan kiinteän koron 10 vuodeksi.

. Näiden menetys voi tapahtua jo 60 päivän sisällä maksun epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä ja se tulee vaikuttamaan lainan ottaneen henkilön arkeen joskus suurestikin. Annuiteetti- eli tasaeräjärjestelmässä lyhennyksen ja koron summa on joka kerralla sama koko takaisinmaksuajan. Pankit määrittelevät itse primekorkojen suuruuden. Lainansaajan ja pankin on mahdollista sopia myös kiinteäkorkoisesta lainasta, jolloin korko pysyy samana koko laina-ajan. Jussi Yli-Korhonen Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Asuntolainasopimus Luottosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet sekä osapuolten muut velvollisuudet. Koron ja maksujen muutokset Luotonantaja voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, jos sopimuksessa on niin sovittu. Vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot helpottavat luottojen vertailua Luotonantajan  on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava keskeiset kuluttajaluottosopimusta ja kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot. Tulot, menot, elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat vaikuttavat lainanmaksukykyyn. Samoin on ilmoitettava, jos viimeinen maksupäivä tai maksuvälit muuttuvat. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä. ensimmäisenä vuonna, jolloin maksetaan vain korot. Pankit perivät myöntämistään luotoista vaihtelevan suuruisia maksuja. Eri pankkien lainaehdot vaihtelevat asiakassuhteen ja ennakkosäästöjen mukaan. Tietty osuus asunnosta pantataan pankille lainan vakuudeksi, mutta asunto jää silti omistukseesi ja saat asua siinä normaalisti.Tyypillisesti laina-aikana lainasta maksetaan vain korko, mutta lainapääomaa ei lyhennetä lainkaan. Jos maksat luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Täsmällisemmät laskelmat tehdään yhdessä lainaa myöntävän pankin kanssa. Lainan lyhennystavat Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen maksuerään sisältyvän lyhennyksen osuus on jokaisella lyhennyskerralla yhtä suuri. Oikeus maksaa luotto ennen sen erääntymistä Sinulla on oikeus maksaa luotto tai osa siitä ennen luoton erääntymistä. Tällöin on ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen. Käänteinen asuntolaina vapauttaa asunto-omaisuutta muuhun käyttöönKäänteisellä asuntolainalla saat lainaa asuntoasi vastaan.Suurin osa suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta on asuntovarallisuutta. Vuotuisten lyhennyskertojen määrä ja lyhennysten suuruus vaikuttavat lainanhoitomenoihin. Ennen lainaneuvotteluja kannattaa arvioida, kuinka paljon voi kuukaudessa asumisestaan maksaa. Lyhennysvapaat vuodet merkitsevät yleensä korkeampaa korkoa. Luottoehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi. Selvitä luottosopimuksista velvollisuutesi ja oikeutesi kuten esimerkiksi mitä seurauksia sinulle on lainaerän maksuviivästyksestä, milloin luotonantaja voi irtisanoa luottosi ja mitä siitä seuraa. Lisätietoja tappion laskemisesta saa Finanssivalvonnasta.Finanssivalvonta. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Lainansaajan maksettavaksi tuleva kokonaiskorko sisältää viitekoron lisäksi pankin asiakaskohtaisesti määrittelemän marginaalin.

Asuntolaina - Kilpailu- ja kuluttajavirasto

. Lainojen korot vaihtelevat eri pankeissa Viitekorolla tarkoitetaan sitä korkoa, johon pankki sitoo asuntolainan koron. Pankeissa lainojen korot ovat usein alhaisimmat, mutta haku prosessi on pitkä ja jokseenkin uuvuttava. Lyhennyksistä vapaat vuodet merkitsevät kuitenkin suurempia lainanhoidon kokonaiskustannuksia, kun laina-aika pitenee. Kerro toki myös valuuttakursit ja merisää. Tällöin laina täytyy maksaa pois joko säästöillä, asunnon myyntituloilla tai laina jää jälkipolvien mietittäväksi.Käänteinen asuntolaina on hyvä keino hyödyntää kertynyttä asuntovarallisuutta. Pankin kanssa voidaan myös sopia, että osa lainasta sidotaan vaihtuvaan korkoon ja osa kiinteään korkoon. Uusien asuntolainojen korko sovitaan tavallisimmin joko pankkien omiin markkinaehtoisiin viitekorkoihin eli primekorkoihin tai euribor-korkoihin. Kaikki lainanhoitomaksut sisältävän todellisenvuosikoron avulla asunnontarvitsijat voivat vertailla lainakustannuksia eri rahoituslaitosten välillä. Viikon tai kuukauden päästä voi jo nähdä, onko suunta muuttunut, mutta ei parin päivän perusteella. kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa. Eri pituisten euribor-korkojen suuruus noteerataan euroalueen pankkien välisillä markkinoilla. Maksukyky puolestaan vaikuttaa lainan saantiin, määrään ja takaisinmaksuaikaan

Kommentit