Nuorten talous menee siis jo aika lailla metsään heti alkutekijöissä

Työneuvoston käyttäminen on osapuolille tuomioistuinta edullisempi vaihtoehto. Ikäihmiset tuovat yhteiskuntaan elämänkokemusta, tietoa, osaamista ja sosiaalista pääomaa. Siksi henkilöstön osaamistasosta ei ole tinkimistä.Tutkintouudistuksessa ei saa jättää huomiotta sitä, että sosiaali- ja terveysalalla laitoshuoltajien työ ja osaaminen eroavat merkittävästi kiinteistöpalvelutehtävistä. Tämän seurauksena voisi käydä niin, ettei opiskelemaan lähdettäisi. Eräs kokoomuslainen valtuutettu uhkasi minua poliisikuulusteluilla, jos pilaisin Mikkelin mainetta nostamalla esille vanhustenhuollon ongelmia. Hallituksen pitäisi avata aistinsa perheiden taloudelliselle ahdingolle ja kaikenlaisten elämän kipujen kuulemiselle. Ryhmä edistää tarmokkaasti niiden ihmisten asiaa, jotka eivät itse enää jaksa puolustaa oikeuksiaan perintäyhtiöitä ja ulosottoa vastaan vuosiksi venyneissä kiistoissa. Esimerkiksi se, että kunnissa käytössä olevat sijaiskiellot vaarantavat lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista. Varsinaisesti ei ollut kyse konsultin tekemästä kehittämisehdotuksista vaan haastateltavien henkilöiden ehdotuksista, jotka konsultti oli kirjannut. Suurimpia maksuja maksavat vanhukset ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat. Tämän henkisiä lakeja toivon myös nykyiseltä hallitukselta. Työn ja palkan tuoma arjen turvallisuus on keskeinen tekijä ihmisten elämässä. Työntekijät saattavat asua ala-arvoisissa olosuhteissa ja olla riippuvaisia työnantajastaan. TTIP on ihan jotain muuta kuin perinteinen vapaakauppasopimus ja sen hyväksyminen tekisi lopun suomalaisesta demokraattisesta päätöksenteosta. Keskinäisen avun antamiseen ja pyytämiseen liittyviä lakiesityksiä on kuitenkin tarkkaan vielä valiokuntavaiheessa pohdittava ja arvioitava. Suunta on varmasti ylöspäin nykyisestä. Ränsistyneistä kerrostaloista leviää kuvottava haju.

Enbusken kolumni: Mies, lopeta pakoilu ja kanna vastuu nus.

. Sopimuksessa ei saa olla mitään sellaista, jolla alennetaan suomalaisia sosiaalisia, työelämän ja ympäristön standardeja. Tule juttelemaan pienistä ja suurista asioista. Koululaisten terveystarkastuksia vähennettiin, neuvolatyötä karsittiin, lapsiperheiden kotipalvelut ajettiin alas ja koulujen ja päiväkotien resursseissa ja henkilöstöstä säästettiin. Hornetkaupoista emme juurikaan puhuneet muuta kuin sen verran, että kerroimme, missä vaiheessa hankintaprosessi on menossa. Arvioinnin mukaan perustoimeentulotuen ruuhka on otettu Kelassa vakavasti ja siitä on opittu paljon.

Mistä vastuullisessa liiketoiminnassa puhutaan vuonna.

. Nykyinen hallitus on pahentanut tilannetta. Kokoomuksen markkinamalli ja Keskustan maakuntamalli yhdessä eivät olleet Suomen perustuslain mukaisia. Usein on hyvä keskustella asioista valmistelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa sekä niiden kanssa, joita asia eniten koskee, eli kunnan asukkaiden kanssa. Sen sijaan, että nuorille sanottaisiin: "Elä nyt houkkaa tai hulluja puhu".Viime viikolla olin sellaisessa tilaisuudessa, jonka aihepiiristä tiesin hyvin vähän. Esimerkiksi Postin ja VR:n osalta olisi voitu aivan hyvin välttää työntekijöiden irtisanomiset ja huonontunut palvelu sekä ylisuuret palkkiot, jos omistaja olisi näin tahtonut. Me emme hyväksy palveluheikennyksiä ja maksukorotuksia kuntatasolla.   Mielestäni kuntien toiminta vaikuttaa oudolle, kun ammattiliittojen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alettua kunnissa supistettiin päiväkotien aukioloaikoja ja lasten hoitopaikaksi voitiin osoittaa toinen päiväkoti. Valtuuston johtamistehtävä ei saa olla pelkkiä juhlapuheita.Toimintani ihmisten asioiden puolustajana ei ole miellyttänyt kaikkia. jonotusajoista, kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja leikkausten onnistumisista. Mikkelin pitää pärjätä kilpailussa muiden kaupunkien, kuten Lappeenrannan ja Lahden kanssa. Parhaiten menestyvät ne kaupungit, jotka onnistuvat houkuttelemaan luovia, idearikkaita ihmisiä. Sijaisen hankintaan on ryhdyttävä välittömästi sijaistarpeen tultua työnantajan tietoon. Pienituloisten vanhusten voimat alkavat loppua. Sairaanhoitopiiri aivan oikein kieltäytyi maksamasta enää toista kertaa atk-avusteisen koulunkäynnin ohjausta. Hälytyskellojen on syytä soida, kun maailmassa joka kuudes kouluikäinen ei ole koulussa, vaikka kouluttautuminen, kehittyminen ja tunne siitä, että pääsee oman lähiyhteisönsä ja yhteiskuntansa tärkeäksi jäseneksi kuuluvat jokaisen lapsen ja nuoren oikeuksiin. Osa ajautuu käyttäjiksi kokeilun tai rajojen rikkomisen halusta, osa seuratessaan esimerkkiä. Näin ollen lapsilisien indeksitarkistuksia ei jatkossa toteutettaisi. Työneuvoston toimivallan laajentaminen keventäisi tuomioistuimiin menevien juttujen paljoutta ja parantaisi kansalaisten oikeusturvaa. Nämä rahat Berner haluaa ohjata muiden taskuihin. Hyvää juhlapäivää! Eduskunnan juhlaistuntoa voit seurata suorana televisiosta. He masentuvat ja hakevat lohtua, unohdusta ja helpotusta päihteistä. Ulosotto- ja laajemmin velkomisjärjestelmien tarkoituksena on haitallisen ilmiön estäminen ja korjaaminen. Nuorten talous menee siis jo aika lailla metsään heti alkutekijöissä. Eduskunnan keskustelussa otettiin esille monia riskejä ja toivon ministerin ottavan ne vakavasti. Heikennykset aiheuttavat paikallis- ja vapaa-ajanasukkaille ja yrityksille merkittävästi inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia koko Itä-Suomessa. Suomen perusporvarihallituksen johtoajatus kreikkapolitiikassaan on, että se mitä he vaativat Kreikalta on oikeudenmukaista myös Suomessa - tavallisten kreikkalaisten elämisen kurjistamista ja samaa heikennystä suomalaisille. Hänen aikanaan on verohallinnon suhtautumista työnantajamaksujen maksamatta jättämiseen löysytetty.

Mistä vastuullisessa liiketoiminnassa puhutaan vuonna 2019.

. Toivon, että tuotte esille arjen ongelmia täällä Mikkelissä. Yli puoli miljoonaa ihmistä kamppailee vuosittain ulosoton kanssa. Eduskunnassa ja kunnissa on ominaista runsas huolestunut puhe lapsista, mutta huoli ei konkretisoidu poliittisiksi päätöksiksi ja rahaksi. Parkkivaloilla ei näe kauas.Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan palvelut kuten eläkkeet, perheiden tuet, asumisten tuet, koulutus, varhaiskasvatus ja terveyspalvelut ovat olleet hallituksen hyökkäyksen kohteena julkisen velan hallinnan nimissä. Viime hallituskaudella tehtyjen alkoholiveron korotusten avulla kokonaiskulutusta saatiin käännettyä alaspäin.

Hämeentien remontti toi ruuhkia Helsinkiin.

. Tarvitaan enemmän ongelmaratkaisua, tasapainoa ja uudistuksia. Esitetty yhteistyösopimusmalli ei turvaa muiden maakuntien päätösvaltaa.Ihmettelen myös hallintomenettelyä lain lausuntovaiheessa. Soteuudistusta ei tule tällaisena peruspalveluiden ja verorahojen isojakona hyväksyä. Tähän tulee vielä päälle merijalkaväen, ilma- ja merivoimien rekrytoijat. Sananvapauden päivänä on myös pakko mainita se, että erityisesti Postista on kuulunut paljon pelolla johtamista. Hyväntuulisia, hymyileviä kasvoja. Kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan ja kuoron toiminta on toteutettu koulun kerhona.Lauluissa on voimaa. Laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Jos esimerkiksi paksusuolisyöpäkirurgia viedään meiltä pois, ei Mikkelissä voisi jatkossa poistaa edes umpilisäkettä. Jokainen vanhus on hoidettava hyvin ja arvokkaasti. Se kuuluu ihmisyyteen. Suomi on tänä päivänä monta Suomea. Suomessa palkkapäivälainaa kutsutaan pienlainaksi, pikalainaksi, pikavipiksi tai pikaluotoksi. Kunnilla on Suomessakin motivaatio saada asukkaansa töihin, sillä se lisää kunnan verotuloja. Osuuskaupat olivat tae hinnasta ja laadusta. Ihmiset ajautuvat tätä menoa eläkkeellä köyhyyteen, kun heille ei kerry tekemästään työstä eläkettä.  Toivon, että Orpo puuttuu yhä yleistyvään työkorvauksen maksamiskäytäntöön palkan maksamisen sijaan ja ohjeistaa verottajan tiukentamaan linjaustaan. Suomessa ruokavaliokorvauksen määrää olisi pikemminkin tarvetta nostaa kuin poistaa kokonaan. Perhevapaiden uudistaminen lasten ja perheiden ehdoilla on toimiva keino lisätä tasa-arvoa työmarkkinoilla ja parantaa samalla työllisyyttä.Neljänneksi, koulutustaso on käännettävä jälleen kasvuun. Ne ovat parhaita keinoja estää nuorten syrjäytyminen ja edistää työllisyyttä.Viidenneksi, SDP varaa riittävät resurssit työllisyyden hoitoon. Silloin sitouduttiin kahdeksan puolueen kesken siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelut pohjautuvat julkisiin palveluihin, eikä pakkoyhtiöittämisiä ja yksityistämistä haluttu. Epävarma tilanne vaikuttaa jo nyt. Kaikki työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, vaikka työtä markkinoidaan vain lisäansioiden hankkimisena, jopa harrastuksena. Tahdon ennaltaehkäistä sen, että kun ihmisten vaivat pitkittyvät, niin ne aina myös mutkistuvat. Lapsiavioliitot rikkovat useita kansainvälisiä sopimuksia. Kun tämän vaalikauden kaksi talousarvioehdotusta on jo nähty, on molempien suunta sama: lisääntyvän velan, leikkausten ja eriarvoisuuden Suomi.Suunnan muuttumiseen voi onneksi vaikuttaa vaaleissa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilöstön jaksaminen ja toimintakyky on jo nyt osoittautumassa kasvavaksi huolenaiheeksi. Myös opettajat itse arvostavat työtään. Sote-uudistuksen yhteydessä Sipilän hallituksen on reippaasti tiputettava asiakasmaksujen tasoa. Eri yhtiöiden hallituksissa istutaan ristiin ja nostetaan vuoroin toinen toistensa palkkoja.  Jos johtaja saa potkut, niin siitä seuraa melkein aina muhkea eroraha. Jos velkoja ei voi maksaa, niin niiden täytyy antaa vanhentua. Pidän tällaista ajatusta valtavana sotilaspoliittisena linjamuutoksena. Siitä ei myös tarvitse maksaa korkoa koko summan osalta, vaan ainoastaan nostetusta määrästä.   Kysehän on vain siitä, että työntekijät noudattavat heille tehtyä työvuorolistaa. Siihen työhön on ryhdyttävä maakunnissa ja kunnissa, meidän jokaisen demarin. Kaupungin matkailusivuilla pitää alkaa mainostaa Mikkelin upeaa kaupunkiluontoa, kuten kävelyreittejä Kalevankankaalla ja Urpolassa ja meidän kivoja uimarantoja ja lasten leikkipuistoja ja talvisin hiihtolatuja. Tai vähentää menoja leikkaamalla palveluita. Markkinatalous ei tähtää kuluttajan parhaaseen, vaan voiton maksimointiin.Osuuskuntamuoto ei automaattisesti takaa ihmisten ja eläinten sivistynyttä kohtelua, vaan sen eteen on tehtävä kovasti töitä. Lapset eivät voi odottaa muutamia vuosia ”aikojen paranemista”.SDP:lle laadukas maksuton varhaiskasvatus on perhepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita. Puolueettoman  asiantuntijan  näkemyksen  saaminen  parantaa  ihmisten oikeusturvaa. Paikallistasolla meidän on tehtävä kaikkemme ja SDP:n valtuustoryhmä Mikkelissä jatkaa esityksiensä eteenpäin viemistä sitkeästi. Minulla on sellainen tunne, että kansalaiset eivät ole valmiita luopumaan yleisestä asevelvollisuudesta, alueellisesta kattavuudesta tai valmiita lakkauttamaan varuskuntia. Tätä työtä valtio on tukenut Sipilän hallituksen valtaan astumiseen saakka. Kyseessä on kansallinen hätätila. Liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja arveli maaseudun asukkaiden olevan häviäjiä ja veti johtopäätöksen, että ehkä palataan nykyjärjestelmään. Mitä enemmän harkintavaltaa viranomaisella on ja mitä vähemmän läpinäkyviä ohjeita, sitä enemmän hakijan kannalta epävarmuus hakemuksen läpimenoon kasvaa. Ennen näin raskasta toimenpidettä, ulosottoon laittamista, on kunnan käytettävä harkintavaltaa jättää maksu perimättä tai alentaa maksua. Esimerkiksi Etelä-Suomessa tällaisia yrityksiä ovat ruoankuljetuspalvelu Foodora, ruokalähettipalvelu Wolt ja lehtiä jakava Earlybird. Ne poistivat kauppiaan välistä vetämän voiton palauttamalla osuuskunnan ylijäämän jäsenille suhteessa kaupan palvelujen käyttämiseen ja ne myivät väärentämätöntä ruokaa. Pojat laskettelivat kivikkoista mäkeä. On ehdottoman tärkeää, etteivät asiakasmaksut ole esteenä palvelujen käytölle ja aiheuta köyhyyttä, perintää ja ulosottoa. Junaliikenteen heikennykset aiheuttavat paikallis- ja vapaa-ajanasukkaille merkittävästi inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia koko Itä-Suomessa, koska lakkautukset koskettavat Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa, Kymenlaaksoa ja Etelä-Karjalaa. Uskon, että kun kaikilla eduskuntapuolueilla on selvästi tahto parantaa saattohoitoa, ei pitäisi olla esteitä toteuttaa se. Joillekin tahoille näyttää olevan kiillotettu kuori tärkeämpää kuin totuuteen perustuva hyvä maine.Haluan sanoa, että suhtaudun hyvin vakavasti kansalaisilta saamaani luottamukseen. Kilpailun laaja avaaminen söisi Postin toimintamahdollisuuksia. Varsinkin tällä viikolla Ylen MOT-ohjelmassa esitetty kuvamateriaali suomalaisteurastamoilta on järkyttänyt ihmisiä. Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden, harmaan talouden, laittoman maahanmuuton, terroritekojen, suuronnettomuuksien ja ekologisten katastrofien tutkintaa, ehkäisyä ja torjuntaa tulee arvioida kriittisesti ja kehittää entisestään. Vähennys aiheutuu pääosin määräaikaisten sopimussotilaiden määrän vähenemisestä.” Puolustusvaliokunta on ollut huolissaan puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta. Palkkoja ja eläkkeitä ulosmitataan joka päivä ja ihmisiä häädetään kodeistaan. On tärkeää muistaa, että vastuu kiinteistöstä ja sen turvallisuudesta ja oikea-aikaisesta huoltamisesta ja korjauksista on sen omistajalla. Pienituloinen eläkeläinen tai työtön ei saa aina edes välttämättömiä perussosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Vapussa yhdistyvät monet perinteet vuosisatojen ajalta. Herkkä asia on kaupan vapauttaminen sellaisten maiden kanssa, joissa sosiaaliset standardit ovat hyvin alhaiset. Kokouksen tunnelmaa voisi kuvailla niin, että sosialidemokraateille ei riitä se, että tähtäys tuleviin kuntavaaleihin on kohdallaan, vaan tämän viikonlopun aikana jännitimme kaikella voimalla SDP:n jousen täyteen kaareen kaikkia tulevia koitoksia varten. Leikkaukset kuvastavat kylmää arvomaailmaa. Keskustelin vuosi sitten tallinnalaisen kansanedustajan kanssa, joka kertoi huomanneensa, että uudistuksen ansiosta kaupungilla on alkanut käydä ihmisiä, jotka jäivät aiemmin koteihinsa. Päihdehuoltolain perusteella on ehkäistävä ja vähennettävä päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Suomen vakaus ja turvallisuus horjuisivat ja mitä kaikkea vahinkoa pelkällä sopimusneuvotteluilla jo saataisiin aikaan. Pitää tehdä konkreettisia tekoja luoda Suomen nuoriin positiivista asenneilmapiiriä. Toimiva maksuton neuvola- ja kouluterveydenhuolto, perheiden ja lapsen tarpeisiin vastaava laadukas maksuton varhaiskasvatus sekä lapsen kehitystä tukeva maksuton edistyksellinen koulutus luovat tasa-arvoa ja Suomen tulevaisuutta. Yksityiset toimijat eivät ole halunneet ottaa kalustoriskiä. Ei ole lasten edun mukaista, että he istuvat useita tunteja päivässä autossa turvavöihin sidottuna. Parannukset perusturvassa vähentävät lapsiperheiden riippuvuutta toimeentulotuesta. Ministeri Berner taitaa haluta tehdä valtiosta epäluotettavan sopimuskumppanin. Nuorilta ei saa karista usko työelämän pelisääntöihin ja johdonmukaisuuteen. Kaikki lämpimät tunteet ja inhimillisyys toista ihmistä, uhria, lasta kohtaan on täytynyt kuolla ja myötätunnon tilalle tulla kovuus. EU:n on tulevaisuudessa entistä vahvemmin edistettävä työllisyyttä sekä ehkäistävä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Jopa eräs Suomessa toimiva suuri kansainvälinen perintäyhtiö on alkanut moittia kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että se laittaa perintäyhtiölle täysin varattomien ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja perittäväksi. Useimmat maat kohdensivat palveluja osapuilleen tasapuolisesti. Sanan pitää muuttua lihaksi, rahaksi. Hänen mukaansa indikaattoria ei voi ennakoida, sitä on vaikea hallita ja selittää. Tiilikaisen mukaan Suomessa äänestys menisi niin, että Presidentti yhdessä maan ulkopoliittisen johdon kanssa päättäisi hakea Naton jäsenyyttä ja neuvottelisi yksityiskohtaisesta sopimuksesta. Toivon menettäminen aiheuttaa epätoivoisia tekoja. Tätä lakia on muutettava niin, että potilaan on päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kolmen kuukauden sijaan. Nyt hallitus ei aio jatkaa enää lapsivähennystäkään. Erityisesti näinä aikoina, kun kaikki poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu tuntuu kiertyvän talouden ja rahan ympärille, auttaa kulttuuri meitä jaksamaan arjessa ja virkistää mieltä. Säästöjen nimissä tehdyt leikkaukset lapsiin ja nuoriin tulevat lisäämään suomalaisten eriarvoisuutta. Maksuja välttelevät yritykset tuovat epäreilua kilpailua yritysten välille ja saavat aikaan sen, että asianmukaisesti toimivat yritykset häviävät kilpailutuksia ja joutuvat irtisanomaan työntekijöitään.

Oi aikoja, oi tapoja! Kreikan tilannetta ratkottaessa tulee ensisijaisesti ajatella ihmisiä

Kommentit