Nämä tulee hakijan täyttää, jotta lainaa voidaan myöntää

Lataa ja täytä viisumianomus Kun tulostat lomakkeen, varmista tulostusasetuksista, että lomaketta ei skaalata Lomake tulee täyttää joko tietokoneella tai kuulakärkikynällä ISOIN KIRJAIMIN Anomukseen tulee liittää virallinen passikuva, vaalealla taustalla. Lisäksi siellä on tietoa. Lue lisää kielitaidon osoittamisen tavoista näiltä sivustoilta. Ehdollisen opinto-oikeuden saaneella hakijan on aloitettava koejakso viimeistään vuoden kuluessa valintapäätöksestä. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä. Tiedekunta on hyväksynyt sairaaloita ja terveyskeskuksia koulutuspaikoiksi, jotka täyttävät laatukriteerit. Virallisten käännösten tulee olla täsmällisiä käännöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä. Tämä johtuu siitä, että haastattelut järjestetään erikoisaloittain alueellisesti. äitiys-, isyys-, ja vanhempainloma.

Erikoistu maailman parhaaksi | Lääketieteellinen.

. Luotonantajallakin on oikeuksia asian suhteen, eli tietyissä tapauksissa ennenaikaisesta maksamisesta tulee maksaa myös korvaus, varsinkin jos laina on suuri ja korot kiinteät, tai viitekoron määräytymisjaksona on ainakin kolme vuotta. Sen allekirjoittaa koulutuspaikan kouluttaja ja erikoisalan vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Alkupisteet ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Nämä tulee hakijan täyttää, jotta lainaa voidaan myöntää. Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat. Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä. Kaikkien asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, suomalaisen julkisen notaarin antamia. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. lisää kohdasta "liitteet", esimerkiksi suomessa tehdystä LL-HLL-tutkinnosta ei tarvitse esittää todistusta. oikeaksi todistamisesta lisää kohdasta "liitteet" Hakijan tulee esittää kaikki ne asiakirjat, joita on liittänyt Opintopolkuun tai toimittanut muuten Hakijapalveluihin hakemuksensa liitteiksi.

Alennusliput | HSL

. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli olet hakemassa helmikuun haussa, katso oman alasi päivät jo etukäteen ja varaa ne vapaaksi. HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista. Jos sinulla on jo opinto-oikeus olemassa erikoisalalle, et voi osallistua saman erikoisalan hakuun samassa yliopistossa. Jokaisen hyväksytyksi tulleen hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat, tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat. laittamalla hakukenttään sanan "erikoislääkäri" tai erikoisalan nimen. Olen vaihtamassa erikoisalaa. Voidakseen tulla valituksi, on hakijan saatava haastattelusta jokaisesta teemaosiosta pisteitä.

Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa näiltä sivuilta. Lisäajasta päättää tiedekunnan dekaani.  Koejakson arviointiin osallistuu aina kolme henkilöä: kouluttaja, alan vastuuhenkilö ja hänen valtuuttamansa henkilöt koeajan suorituspaikasta. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat ovat luettavissa Opiskelijan ohjeista Opinto-oppaasta voit tutusta eri koulutusohjelmiin, ja niiden vaatimuksiin. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa. Kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistetut. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa alkupisteiden merkitys korostua, koska niiden perusteella parhaat valitaan haastatteluun. Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta. Nykyään lähes kaikki pankit tarjoavat myös mahdollisuuden sähköiseen joustoluoton hakemiseen, jolloin erillisiä aikoja pankki käynteihin ei tarvita. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto, joten erikoistuja saa käyttää ruotsin kieltä opinnoissaan, kuten kuulusteluissa. Tällöin koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi. Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä, jonka takia opintoja tarjotaan vain suomeksi. Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset  Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita asiakirjoista. Jokaisen hakijan tulee olla joko lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on ammatinharjoittamisoikeudet. Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia. Luettelon ja lisätietoa liitteistä löydät näiltä sivuilta. Yksi kirjain yhteen ruutuun. Nämä tulee hakijan täyttää, jotta lainaa voidaan myöntää. Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä. Hakijan tulee luopua vanhasta opinto-oikeudesta siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut koejakson ja sen perusteella saa opinto-oikeuden koulutusohjelmaan. Mikäli hakija ei tee tätä, hän menettää opinto-oikeutensa. Liimaa valokuva anomuskaavakkeeseen. Alkupisteiden perusteella hakijat pääsevät haastatteluun. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä. Passikuva ei saa olla puolta vuotta vanhempi. Löydät sieltä tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta, käyttäjätunnuksista, opinto-oppaista jne. asiakirjoja ei palauteta!! Vain poikkeustapauksessa voidaan sopia erikseen oma ajankohta hakijan kanssa. Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista Työterveyshuollon valintaperusteet Yleislääketieteen valintaperusteet Mikäli hakija haluaa vaihtaa erikoisalaa ja/tai vaihtaa yliopistoa, tulee hänen osallistua yhteishakuun. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina. Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso Ks. Yliopiston tarjoamat opinnot järjestetään suomen kielellä. Yhteispisteiden perusteella valitaan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita opiskelijoiksi, siten että eniten yhteispisteitä saaneet tulevat valituksi. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Ne on listattu tiedekunnan www-sivuille Koejakson voi suorittaa myös muun yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. Työterveyshuollon erikoisalan arviointilomake: Lisätietoja koejaksosta antaa Meilahden Opiskelijapalvelut:  Uuden opiskelijan tulee tutustua Opiskelijan ohjeiden tietoihin. Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Opiskelijapalveluista voit kysyä mm. Koejakso suoritetaan omalla erikoisalalla. Meilahden Opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden neuvonnasta. . Paikka ja tarkka kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa tältä sivustolta. Haastatteluun kutsuttaville lähetetään asiasta kutsu sähköpostitse, viimeistään n. Voit hakea enintään kolmeen hakukohteeseen, tai vaikka vain yhteen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon. Perustellusta syystä hakija voi saada lisäaikaa koejakson suorittamiseen, mikäli koejakso on aloitettu vuoden sisällä valintapäätöksestä. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden. Perusteltuja syitä ovat mm

Kommentit