Nämä kaikki voi myydä näppärästi pois esimerkiksi Facebookin kirpputoriryhmissä tai oikealla kirpputorilla

kuulostaa muuten osuvalta, mutta se on sävyltään arkinen, joten se ei sovi kaikkiin yhteyksiin. * Yrityksen halu menestyä suomalaisesti on kova. Suomen kielen oikeinkirjoitusjärjestelmään tämänkaltainen isojen alkukirjainten käyttö ei kuitenkaan edelleenkään kuulu. On kuitenkin poikkeuksiakin. -verbistä on sen sijaan olemassa kaikki taivutusmuodot. Koska kyseessä on yhdyssana, osien väliin ei tule välilyöntiä. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Oikea muoto on "kasviöljy".. ta-us: Ensi tavussa u-loppuinen yhtymä katsotaan diftongiksi, mutta jos sanan joissain muodoissa on k ja joistakin se puuttuu, puuttuvan k:n kohdalle voi tulla tavunraja. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Suosittelen tähän muotoa ilma-alushuollon opintosuunta. Viitteiden ja lähteiden merkitsemistavat siis vaihtelevat aloittain ja julkaisijoittain, joten esimerkiksi opinnäytettä kirjoitettaessa käytäntö kannattaa varmistaa omasta oppilaitoksesta. Monen kielitajussa muoto tutuksi tulematon tuntuu sisältävän mahdollisuuden, ettei tutuiksi välttämättä koskaan tullakaan. Jälkimmäisessä esimerkissä voisi verbi olla myös monikossa, jos lukijoiden oletetaan tietävän, mitä kurssimaksut yleensä pitävät sisällään.

Tästä toimii esimerkkinä sana , joka taipuu omistusmuodossa. Nämä kaikki voi myydä näppärästi pois esimerkiksi Facebookin kirpputoriryhmissä tai oikealla kirpputorilla. Voidaan siis kirjoittaa joko tai joulun ajan. Sitä vastoin itsestään selvä voidaan kirjoittaa joko yhteen tai erikseen. Tämä on poikkeustapaus, koska tavallisestihan rajakohtailmauksissa ajatusviiva kirjoitetaan ilman välilyöntejä. Suositusten mukainen kirjoitustapa on kuitenkin erikseen. Rahat katosivat tietymättömiin, teille tietymättömille. Aikuisesta naisesta kuvatunlainen typykäksi kutsuminen tai muu tytöttely voi etenkin työympäristössä tuntua loukkaavalta tai vähättelevältä. Ilmiötä on kuvattu toisinaan myös sellaisilla termeillä kuin rakennemuutos, joka on kieltämättä melko yleisluontoinen, ja , joka taas ei välttämättä avaudu ilman lisäselityksiä. Yritysten nimien kirjoitusasun ratkaisee periaatteessa se, millaisessa muodossa ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Niin käteviä kuin automaattiset kielentarkistusohjelmat ovatkin, valitettavasti niiden antamaan tietoon ei aina voi luottaa. Ehdottaisin kuitenkin ihan sivulauseen käyttöä vaikkapa seuraavasti: Jos haluat jakaa jokaisen kohteen erikseen, poista yläkansion jakaminen käytöstä. eksistentiaalilauseissa predikaattiverbi tulee yksikköön: Hirsitalon lisäksi pihapiiriin kuuluu piharakennus ja sauna. Ensisijaisesti käyttäisin pientä, mutta myös isoa voi käyttää selvyyden niin vaatiessa: Alisa Vainio palkittiin vuoden nuorena urheilijana. Tämän käännöslainan tarkka historia ei ole tiedossani, mutta erityisen tuoreesta lainasta ei kuitenkaan ole kyse. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Tässä tapauksessa genetiivi- eli omistusmuodossa käytetään kaksoispistettä ennen genetiivin n-päätettä: Merck & Co:n. Joskus sitä käytetään turhaan: esimerkiksi lause Huonot keliolosuhteet vaikeuttivat liikennettä voitaisiin ilmaista yksinkertaisemmin sanomalla Huono keli vaikeutti liikennettä. Kielitoimiston sanakirjassa on tällainen esimerkki: Palkankorotus jäi alle kymmenen euron tai alle kymmeneen euroon. Jos sanoja kuitenkin haluaa lyhentää, käyttäisin pienikirjaimisia, pisteellisiä lyhenteitä: pit., lev., kork., syv. Tasasumman voi kirjoittaa myös ilman desimaaleja:.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007 - Ajantasainen.

. Kun puhutaan yksilöllisistä olioista tai asioista, joita voi laskea, käytetään muotoa. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Mariskooli on tuotenimi, ja se kirjoitetaan muiden nimien tapaan isolla alkukirjaimella:. Arkipuheessa se ei haittaa, mutta jos sattuisi käyttämään tällaista rakennetta muissa kuin arkisissa yhteyksissä, asia kannattaisi sanoa toisin. Kieliopillisesti näin onkin. Toisaalta mahdollista olisi kirjoittaa myös kirjaimin. Toisaalta voi myös kyseenalaistaa, kannattaako ylipäätään puhua pakkasesta asiana, joka nousee tai laskee. Apuna kannattaakin käyttää Kotuksen sivuilta löytyvää lyhenneluetteloa.

Keskiolut – Wikipedia

. Samantapainen ilmiö liittyy lääkeaine ibuprofeenin nimeen – sekin kirjoitetaan joskus virheellisesti ibuprofeiini. Tällaisissa tapauksissa pilkun voi laittaa tai olla laittamatta. Toisaalta yhdeksi sanaksihan kirjoitetaan myös englannin kielen sana inactivation, josta inaktivaatio on suomeen mukautettu. Taulukoissa voidaan otsikkorivillä kertoa esimerkiksi, että summat ovat tuhansia euroja, tai sarakeotsikkoon tai ensimmäisen sarakkeeseen voidaan kirjoittaa tuhatta euroa tai. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Lyhyesti: kyllä voidaan ja kyllä käyttäytyy. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Molemmat ilmaukset yhteen: telkkänaaras, naarastelkkä.

Nämä asiat lomalennolla kannattaa muistaa.

. Taivutetaan siis ja siitä huolimatta, että taivutusmuoto sattuu olemaan saman asuinen kuin - ja -nimillä. Tuon sanan jälkeen pilkkua kyllä joskus käytetään, ks. Vastaus riippuu muun muassa siitä, miten ahtaasti tai väljästi virke määritellään. Tätä tarkempaa ohjetta ei Kielitoimistokaan ole tukipronominina toimivan se-sanan käytöstä osannut antaa. Edellä sanotun perusteella ohjelman nimen oikea kirjoitusasu olisi siis Pakolaisilta. Myös johdos sijaistaminen on aivan pätevä. Näitä kutsutaan joustoluotoiksi tai tililuotoksi. Aiheesta kerrotaan lisää Isossa suomen kieliopissa. Voi tietysti olla, että ei viittaakaan kehenkään kolmanteen osapuoleen vaan korostaa vain, että Kallen lisäksi myös Miina on tulossa paikalle. Tosin on totta, että alistuskonjunktion yhteydessä pilkku on useimmiten tarpeen. • ympyröidä: merkitä ympyrällä, rengastaa. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Molemmat kirjoitustavat ovat mahdollisia. Esimerkin virke on tosiaan melko vaikeaselkoinen. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Pykälämerkkiinkin tosiaan tulisi lisätä taivutusmuodon mukainen sijapääte, ks. Ehdotonta käyttökieltoa tuo rakenne siis ei saa. Syy lienee kielihistoriassa, eli suomen kieli on aikojen saatossa kehittynyt tällaiseksi. Kirjoitetaan siis esimerkiksi näin: Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään. Ison suomen kieliopin mukaan tällaiset sanat välittävät puhujan tai kirjoittajan tunteita, tuntemuksia tai vaikutelmia eikä niiden merkityksen kuvaaminen sanallisesti ole aina osuvaa tai helppoakaan. me-lu-a-ja: suomessa ei ole ua-diftongia, joten tavutus on oikein. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kielitoimiston sanakirjassa on ainoastaan -nen-loppuinen muoto resessiivinen, joten varminta on käyttää sitä. Joidenkin lähteiden mukaan -päätteiset muodot ovat sävyltään vanhahtavia tai tyylitteleviä. Tämä johtuu käsittääkseni siitä, että kyseessä ovat eri-ikäiset lainat. Ensimmäisessä lauseessa on kyse serkkujen lapsista eli pikkuserkuksista, kun taas jälkimmäisessä lauseessa kyseessä on puhujan tädin lapsi eli hänen serkkunsa. Tekstissä sen voi korvata suomalaisemmilla ilmaisuilla. Niinpä näistä kahdesta luontevampi vaihtoehto lienee. Tässä erikseen kirjoittamista mielestäni puoltaa toisaalta alkuosan pituus, toisaalta se, että kyseessä ei ole erityisen vakiintunut käsite. Hän ei tuntenut tarvetta uskoutumiseen. Joillakin muilla merkeillä on pidemmät nimitykset, ja niistä puhuttaessa voi harkita lainausmerkkien käyttöä: ”Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty” -liikennemerkki. Tavutuksen hankaluudet aiheutuvat käytännössä diftongien tunnistamisesta. Sama koskee yleisesti kaikkia suomenkielisiä sanoja, joissa on tai. Tässä asiassa ei ole oikeaa ja väärää, vaan glottaaliklusiilin mahdollinen ääntäminen liittyy ihmisen yksilölliseen puhetapaan ja esimerkiksi murretaustaan. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Erikseen: uudelleen avioituminen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sitä voisi käyttää myös kysymyssanana. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Numeroa käytettäessä täytyy tosiaan ilmaista, että kyseessä on järjestysluku. Heittomerkkiä voidaan käyttää myös tähdentämään, mikä on vierasperäisen nimen tai sanan perusmuoto, jos asiasta voisi muuten olla epäselvyyttä: Pääosassa näemme Gary Sinise’n. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Isolla ja yhteen: Mastercard-lasku. Jollei kyse ole erisnimeksi tarkoitetusta sanasta, se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. ymmärsin oikein, kyseessä on hänen henkilökohtainen näkemyksensä. Toinen, ehkä yleisemmin käytetty substantiivijohdos on. Tämä suositus löytyy muun muassa tämän ohjeen lopusta. Sanamuotoa pidettiin ennen virheellisenä, koska siinä on kaksi partitiivin päätettä: moni – monta – montaa. Asiasta on olemassa Kielitoimiston ohje. Erityisaloilla sanojen merkitykset voivat erota siitä, millainen merkitys niillä on yleiskielessä. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Lauseen kriteerinä pidetään sitä, että siinä on persoonamuotoinen verbi, joten siinä mielessä ei tosiaan ole lause. Toin koiran sisälle, jottei eläinpolo palelisi ulkona. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Itse tulkitsisin, että polvet ovat kipeytyneet viikon aikana pikku hiljaa. Tällaisissa lauseenvastikkeissa määritteet, kuten objekti, ovat samassa muodossa kuin vastaavassa sivulauseessa. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Sähköautolle tai -ajoneuvolle ei tietääkseni ainakaan toistaiseksi ole olemassa suomenkielistä lyhennettä. Sen mukaan Kiukas voidaan taivuttaa sekä Kiukkaan että Kiukaksen. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Nimikirjainten väliin tulee tosiaan välilyönti. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Tutkintojen nimet kirjoitetaan virkkeen keskellä pienellä alkukirjaimella. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kielitoimiston sanakirjan mukaan mahdollisia kirjoitustapoja ovat sekä että. Epäselvästä vinoviivan käytöstä on kirjoitettu myös Kotuksen julkaisussa Vinoviivavaihtoehto. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kyllä, asukkaanimitykset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Taivutus ori : oriin : oritta ei itse asiassa ole kielenvastainen, vaan päinvastoin aito ja alkuperäinen. Sanaa ei siis käytännössä voi taivuttaa monikossa muutoin kuin perusmuodossa:. Kartassa katkoviivoin ympäröity alue. Tällaisia hankalia taivutusmuotoja voi lähestyä miettimällä, mikä on sanan perusmuoto, ja pohtimalla, miten joku samanhahmoinen mutta helpompi sana taipuisi. Ainoalaatuinen kuulostaa kyllä hieman oudolta, enkä muista siihen aiemmin törmänneeni, joten ei se kovin yleisessä käytössä taida olla. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kielitoimiston suositus on, että tämäntyyppiset ilmaukset aloitettaisiin tai sähköinen-sanalla, ei siis -kirjaimella. Jos käytetään pisteellistä lyhennettä, taivutettaessa lyhenteen loppupiste jää kaksoispisteen edeltä pois:. Kannattaa kuitenkin huomata, että yksikön nimeen yhdistettynä sana kirjoitetaan erilleen yksikön nimestä: sen-ja-sen yksikön johtaja. Jos haluttaisiin kirjoittaa suomen kielen alkuperäistä äännejärjestelmää noudattaen, se kirjoitettaisiin. Käytännössä niihin täytyykin useimmiten liittää jokin taipuva lisämäärite, kuten juuri sana tai tmv. Käytännössä sellaiset sanaparit, joissa alkuosa on pitkä, on hyvä kirjoittaa erikseen: tuskaisen oloinen. Tarkistaminen tarkoittaa, että kohde tarkistetaan esimerkiksi virheiden varalta ja näin löydetyt virheet myös korjataan. Tavutuksen nyrkkisääntö: tavu alkaa yleensä siten, että ensin on konsonantti ja sitten vokaali. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kirjoittaisin yhteen: koulunaloitusikä. • Viisi kappaletta omenoita paremmin: viisi omenaa. Monilla sanoilla ei ole vastakohdaksi tulkittavaa käsitettä lainkaan. Tämä tuo näkyviin kaikki yhdistämättömät sanat, joiden lopussa on -. Tämänkaltaisten sanojen taivutuksesta kerrotaan lisää Kielitoimiston ohjepankissa. Lisäksi asemakaavapiirroksesta ja johtokartasta on hyötyä, niitä voi tiedustella kaupungin tai kunnan kaavoituksesta. Kielitoimisto on jo pitkään sovitellut suomalaisten suuhun , koska se on helppo taivuttaa suomen kielen sanojen tapaan, mutta englannin kielen mukainen sinnittelee sitkeästi virallisen suosituksen rinnalla. Ilmaukset töitä tehdessään ja töitä tehdessänsä ovat keskenään täysin vastaavat. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Sana kirjoitetaan muodossa "päällekkäin". Suositeltavaa kuitenkin olisi kirjoittaa sana kokonaan kirjaimin ilman numeroa. Sanat lautoilla olevat velhot kuitenkin kuuluvat niin kiinteästi yhteen, että niiden erottaminen sivulauseella ei tyylin ja ymmärrettävyyden kannalta ole hyvä ratkaisu. Sitä voidaan käyttää myös retorisena keinona: asiat voidaan saada näyttämään tietynlaiselta tekemällä tarkoituksenmukaisia tai tarkoitushakuisia vastakkainasetteluja. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Ei, näissä sanoissa ei esiinny astevaihtelua. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Toimittajat ja kääntäjät taitavat noudattaa kielenhuollon suositusta, jonka mukaan tällaiset ilmaukset kirjoitetaan erilleen. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Tämä sanapari kirjoitetaan erikseen: sitä paitsi. Tämä koskee erityisesti auringossa viihtyviä huonekasveja - eräiden kukkien juuret kärsivät liiallisesta kastelusta. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Oikea taivutus kuuluu – juuri siitä syystä, että Goa ei ole saari. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kielitoimiston sanakirjassa on hakusana , jonka käyttöesimerkeissä on ilmaus viimeksi mainitun lainen. Lisää sukunimien taivutusohjeita on muun muassa Kielitohtorin ohjeartikkelissa. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kokonaan yhteen kirjoittaminen ei tässä taida olla paras mahdollinen ratkaisu. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kun kulttuurin nimitys sisältää paikannimen eli maantieteellisen erisnimen, nimitys kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja erikseen: Aurignacin kulttuuri, Gravetten kulttuuri. Kuten näistä sanoista voi nähdä, vierasperäisen sanan suhu-s:ää merkitään suomen kielessä useilla eri tavoilla. Englanniksi vastaava on camisole, joka on tarkemmin vielä täsmennetty tarkoittavan hihatonta/olkaimellista aluspaitaa. Jos ei käytetäkään numeroita vaan luku kirjoitetaan auki, viivaa ei tarvita: tuhatviisisataaluvulla. Ilmauksen yhteydessä kerrotaan myös sanan toisesta merkityksestä, joka on ’silmin nähden, näkyvästi’. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Jos tarkoitus on ilmaista jonkin asian tai ilmiön yleistä maantieteellistä kattavuutta, sijoittaisin -sanan ilmauksen alkuun: Toiminta-alue ulottuu aina Hangosta Nuorgamiin saakka. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys Kyllä, virke on oikein. Kysymyksessä esitetyn nimen genetiivi kuuluisi siis Järvinen-Lahtisen. Sieltä löytyy tieto esimerkiksi siitä, että • Orivedellä asuvia kutsutaan oriveteläisiksi • Ilmajoella asuvia kutsutaan ilmajokelaisiksi tai ilmajokisiksi • Kannonkoskella asuvia kutsutaan kannonkoskelaisiksi tai kannonkoskisiksi. Tämä puoltaisi yhdyssanaksi kirjoittamista, koska kyse on pysyvästä nimikkeestä

Kommentit