Kun olet tunnistautunut, seuraavana on vuorossa hakemuksen tekeminen

Sähköisen asioinnin valtakirjalla myönnetyn valtuutuksen voi perua sähköisesti valtakirjan hyväksymisen yhteydessä sähköpostiin lähetetyn linkin avulla tai käymällä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, jota käytetään yritysten tunnistamiseen muissakin sähköisissä asiointipalveluissa. Lomake toimitaan aina allekirjoitettuna ja postitse Potilasvakuutuskeskukseen. Luettelossa näkyvät kaikki tehdyt ja tallennetut hakemukset. Jos tavaralla tai palvelulla on alakoodi, näitä tarkentavia koodeja on suositeltavaa käyttää. Ohjeet ovat kunkin maan veroviranomaisen verkkosivuilla. Hakemuksen täyttämisessä on neljä vaihetta: : Asiakastiedot: Hakemuksen perustiedot Luo uusi hakemus Muuta aiempaa hakemusta : Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely: Hakemustietojen lähettäminen. Niitä voi muokata tarpeen mukaan. Palvelu tarkastaa kunkin tiedoston tietosisällön ja antaa hakijalle mahdolliset tietosisällön korjausilmoitukset. K: Verohallinnon ohjeissa todetaan, että jo lähetettyyn hakemukseen ei voi lisätä laskuja, mutta niitä voi poistaa hakemuksesta. Nämä asiat on hyvä tarkistaa edellä mainitusta EU-komission käsikirjasta tai palautusmaiden veroviranomaisten verkkosivuilta. Valtakirjat potilasvahinkoasian hoitamiseen Jos haluat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan potilasvahinkoa puolestasi, voit liittää ilmoitukseesi allekirjoittamasi valtakirjan potilasasian hoitoon. Jos maassa ei käytetä euroja, rajat koskevat vastaavan suuruisia laskuja kansallisena valuuttana. Painikkeesta avautuu sivu, jossa näet siihen mennessä tehdyt hakemukset. Todistusta arvonlisäverovelvollisuudesta ei enää liitetä hakemukseen. Suomalainen kuljetusyritys on kalenterivuoden aikana tankannut Unkarissa ajoneuvoyhdistelmäänsä polttoainetta, josta se hakee palautusta. Sinulla voi olla käytössäsi vain yksi Katso-tunniste. Tässä tapauksessa esimerkiksi hotellilasku ja taksimatka on jaettava sen mukaan, miten hankinnat kohdistuvat vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan. Yrityksen on annettava kaikki vaaditut tiedot Hakemus katsotaan tehdyksi ainoastaan siinä tapauksessa, että yritys on antanut kaikki palautusmaan vaatimat tiedot. En tunnistautunut verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla Katso-tunnistetta hakiessani. Katso-tunnisteeni on lukkiutunut tai kertakäyttösalasanani ovat loppuneet. Yleensä näitä selvityksiä kysytään korvausvaiheen käsittelyssä, jos ilmoittamasi asia ratkaistaan Potilasvakuutuskeskuksessa korvattavaksi potilasvahingoksi. Ohjeessa on myös yksityiskohtaisesti selvitetty hakemuksen tekemisen eri vaiheet verkkopalvelussa. Valtuutuksen saaja tai  myöntäjä ei saa valtuutuksen tietoja näkyviin. Jos tämä ei auta, tarkista palautusmaan veroviranomaiselta, miten on meneteltävä. Jos tuontiasiakirjassa ei ole numeroa, tuontiasiakirjasta on annettava kuvaus valitulla asiointikielellä.

Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle.

. Minulla on käytössäni useita alitunnisteita. ALVEU-palvelu on kuitenkin tarkoitettu ja suunniteltu hakijakohtaiseksi. Tällöin ostaja on käännetyn verovelvollisuuden vuoksi ollut velvollinen suorittamaan veron myyjän eli palautusta hakevan yrityksen puolesta. Muokatun hakemuksen uusi versio lähetetään hakemuksen kohdemaahan painikkeista ”Siirry hakemuksen lähettämiseen” ja ”Lähetä tiedot”. Tämän jälkeen Verohallinto välittää hakemuksen maahan, josta palautusta haetaan. Näin hakija ei turhaan menetä päätöksen muutoksenhakuaikaa. Tunnusten hakuvaiheessa on tärkeää, että tunnukset sidotaan luotettavasti yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliseen henkilöön. Myös yksittäisen laskun poistaminen jo lähetetystä hakemuksesta on mahdollista. Myös prokuristi voi saada pääkäyttäjätunnisteen, jos hän on ainoa nimenkirjoitusoikeudellinen prokuran antaneessa organisaatiossa. Kun olet tunnistautunut, seuraavana on vuorossa hakemuksen tekeminen. Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta, kun teet kirjallisen vahinkoilmoituksen. Pääkäyttäjä voi luoda Katso-alitunnisteita yrityksen työntekijöille. Käytännöt ja valitusaika vaihtelevat eri EU-maiden välillä. Arvonlisäverovelvollisuus K: Järjestelmä tarkastaa hakijan arvonlisäverotunnisteen voimassaolon, kun hakija lähettää hakemuksen. Tämän vuoksi jo lähetettyyn hakemukseen ei voi lisätä uusia laskuja eikä laskun numeroa tai päivämäärää voi muuttaa. Voit lähettämisen jälkeen vielä tallentaa tai tulostaa vahinkoilmoituksesi. Ohjeessa sanotaan, että asiakas voi hakea tunnuksia mm. Valitse kirjautumisen jälkeen Organisaatio-osiosta "Myönnetyt valtuutukset". Alitunnisteen valtuutus on voimassa välittömästi. Hakemusluettelosta valitaan se lähetetty tai keskeneräiseksi tallennettu hakemus, jonka tietoja halutaan muuttaa. Jos Verohallinto ottaa käyttöön asiointipalveluissaan myöhemmin uuden roolin, asiakkaan tulee myöntää se erillisellä valtuutuksella tilitoimistolle. Kaikki valtuutukset tulee myöntää Katso-tunnisteelle. Tunnistetyypiksi valitaan arvonlisäverotunniste, jos asiamiehellä on Y-tunnus ja hän on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Edellytykset ja yksityiskohdat onkin selvitettävä tarkemmin palautusmaan veroviranomaiselta. Pääkäyttäjä voi myös vaihtaa tarvittaessa alitunnisteellesi uuden salasanan. Tarkempia ohjeita muutoksenhakuun tulee kysyä sen maan veroviranomaiselta, josta palautusta haetaan. Yrityksen työntekijä on käynyt työmatkalla toisessa EU-maassa. Saat hakutuloksena kaikki tähän EU-maahan tehdyt hakemukset. Tarvitset henkilöllisyytesi varmentamiseen henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai sirullisen henkilökortin. Muutoksenhakua ei voi lähettää ALVEU-palvelun kautta. Hankinnat ovat yleensä ajoneuvoyhdistelmään tankattua polttoainetta. Saat muistutuksen asiasta sähköpostitse ennen hakemuksesi poistamista. Tämän vuoksi suomalainen matkanjärjestäjä tai matkatoimisto ei saa palautusta palveluista ja tavaroista, jotka se on ostanut omissa nimissään toisissa EU-maissa muilta elinkeinonharjoittajilta ja jotka se käyttää välittömästi matkustajan hyväksi. Kun yritys tekee seuraavan hakemuksen, nämä tiedot ovat jo esitäytettyinä. Palautusmailla on erilaisia edellytyksiä sille, että asiamies voi tehdä hakemuksen ja toimia palautuksen vastaanottajana. Hakemuksen saapumispäivä on se päivä, jolloin palautusmaa vastaanottaa hakemuksen. Katso-tunnisteen haltijan tulee vielä hyväksyä valtuutus.

Katso-tunnistus – usein kysyttyä - Katso

. Tekemällä itsellesi budjetin tiedät, kuinka paljon rahaa sinulla menee joka kuukausi eri kuluihin. Myös tavaran maahantuonnin yhteydessä maksettu vero voidaan palauttaa. V: Ilmoitus ei estä hakemuksen teon jatkamista. Palvelussa voi selata ja katsella jo lähetettyjä hakemuksia, kunhan ei vain lähetä niitä vahingossa uudelleen tai tallenna keskeneräiseksi. Mikäli sinulla on jo työpaikka, voit aina pyytää työnantajaltasi lisää vuoroja tai auttaa tuurauksissa. Hakemusmenettelyn yksityiskohtia eri maissa on käsitelty myös EU-komission julkaisemassa käsikirjassa “Vademecum for the electronic refund procedure to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State”. Vaikka maksuhäiriö merkintä löytyisikin, voidaan hakijalle myöntää laina tietyillä ehdoilla. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi kirjautua ALVEU-palveluun myös omilla verkkopankkitunnuksillaan tai sirullisella henkilökortilla tunnistus.fi-palvelun kautta. Yhteenvedosta on syytä tarkistaa, että laskujen poistamisen jälkeen laskujen lukumäärä ja palautettavaksi haettu määrä on oikein. Hakemuksen jättämisen yhteydessä Verohallinto tarkistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden voimassaolon hakemusjakson aikana ja välittää tiedon hakemuksen yhteydessä toiseen EU-maahan. Silloin tietoja ei lähetetä Verohallintoon, mutta hakemuksen tekemistä voi jatkaa myöhemmin. Sen vuoksi ahvenanmaalainen yritys ei voi tehdä sähköistä arvonlisäveron palautushakemusta toiseen EU-maahan, kuten eivät muutkaan EU:n ulkopuolisista maista olevat yritykset. Muu tunniste valitaan, jos asiamiehellä on Y-tunnus mutta hän ei ole arvonlisäverovelvollinen Suomessa, tai jos asiamies on yksityishenkilö. Tarkista ilmoituksesi tiedot ennen lähettämistä. Ilmoitus lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä tulee suoraan tietokoneesi näytölle. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei vahingossa lähetä hakemusta uudelleen tai tallenna hakemusta keskeneräiseksi. Saan syötettyä kaikki tiedot, mutta kun yritän tallentaa tiedot OK-painikkeesta, valitsemani ostettujen tavaroiden tai palvelujen laatu häviää. Mene sen laskun kohdalle, jonka haluat poistaa, ja klikkaa Poista-painiketta. Kohdassa ei saa ilmoittaa asiamiehen tietoja. Huomaa myös, että valtuuutus on voitu antaa määräajaksi. Lue lisää Katso-tunnisteesta. Yritys ilmoittaa NACE-koodeilla, mitä tarkoitusta varten hakemuksessa olevat tavarat ja palvelut on hankittu. Palvelu kysyy vielä varmistuksen, joka täytyy kuitata. Hakemuksen tekemistä voi jatkaa myöhemmin. Valitse se hakemus, josta haluat poistaa laskuja. Palautusmenettely on direktiivillä pitkälti harmonisoitu. Yritän eritellä tavaran tuontiasiakirjan tietoja kohdassa ”Lisää uusi tuontiasiakirja”. Käytä Katso OTP -kuvaketta, jos käyttämässäsi asiointipalvelussa vaaditaan vahvaa tunnistautumista. Jos yritys ei ole ollut arvonlisäverovelvollinen hakemusjakson aikana, Verohallinto ei toimita palautushakemusta toiseen EU-maahan. NACE-koodi muodostetaan yrityksen toimialakoodista, joka löytyy muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä YTJ:stä, osoitteesta ytj.fi. Kysy myös hoitopaikkasi potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä, olisiko hänellä paperisia lomakkeita saatavilla. Jos hakijan arvonlisäverovelvollisuus on lain edellyttämää eli hän on ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, hakija voi pyytää verotoimistoa aikaistamaan arvonlisäverovelvollisuuden aloitusajankohtaa. Verorekisterinumero valitaan tunnistetyypiksi, jos kyseessä on ulkomainen asiamies, jolla ei ole kotimaassaan arvonlisäverotunnistetta. Eri EU-maiden palautusmenettelystä on lisätietoa myös EU-komission verkkosivuilla.

Finnair-konsernin tietosuojaseloste

. Käytä pdf-lomaketta vahinkoilmoittamiseen, kun sinulla ei ole käytössäsi pankkitunnuksia haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan vahinkoasiasi käsittelyä puolestasi Potilasvakuutuskeskuksessa. Alitunnisteeni on lukkiutunut tai olen unohtanut alitunnisteeni salasanan. Sivulla on luettelo hakemukseen liitetyistä laskuista. Palautusmaan veroviranomainen voi lähettää ilmoituksen vastaanottamisesta sähköpostitse palautushakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sähköisesti Suomen Verohallinnon kautta, jolloin ilmoitus näkyy ALVEU-palvelun Viestit-osiossa postitse kirjeenä. Jos palautusta haetaan sellaisesta EU-maasta, jonka valuutta ei ole euro, vähimmäismäärät muunnetaan maan kansalliseksi valuutaksi. Joitain laskun erittelytietoja voi muuttaa, vaikka hakemus olisi jo lähetetty. Kyseessä on vain huomautus, koska kyseinen jäsenvaltio käyttää alakoodeja osassa koodeistaan. Moni maa antaa vastaanottotodistuksen ja päätöksen tiedoksi vain niin, että ne sijoitetaan hakijan sijoittautumisvaltion sähköiseen palveluun. Alitunnisteita ei siis muodosteta oman organisaation ulkopuolisille, vaan sitä varten käytetään valtuutuksia. Täytä sähköinen vahinkoilmoitus potilasvahingosta omalla tietokoneellasi ja lähetä se verkkoasiointisi lopuksi Potilasvakuutuskeskukseen. Katso-tunniste on aina henkilökohtainen ja kytketty henkilötunnukseen, joten sitä ei voi muodostaa uudestaan samalle henkilölle. Käsikirjasta löytyy tietoa kunkin EU-maan palautusmenettelystä. Tällaiset niin sanotut kolmannet alueet ovat EU:n veroalueeseen nähden samassa asemassa kuin EU:n ulkopuoliset eli kolmannet maat. Jos tiedoissa on korjattavaa, yritys voi vielä palata muuttamaan annettuja tietoja. V: Tiettyihin laskuihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä, eikä niissä ole esimerkiksi myyjän osoitetta.

Asiakaspalvelu | Motonet Oy

. Laskun numerolla tarkoitetaan ulkomaalaisen myyjän laskulle tai tositteelle antamaa numeroa. Silloin palautusta ei voi hakea. Nämä ovat yhdet yleisimmät laina tavat Suomessa, eikä ihme. Jos yritys käyttää hakemuksen teossa apunaan asiamiestä, hakemukseen on liitettävä myös valtakirja. Kuolinpesä ja yhtymän edustaja voi olla pääkäyttäjä poikkeusmenettelyin

Kommentit