Kun huolellinen vertailu on tehty, silloin voit tehdä informoidun päätöksen

Joskus ohjelman tekijät ovat valittaneet Morganille, että tämä on jättänyt ohjelmasta puolet kääntämättä, mutta hänen mukaansa tekstittäjän on helppo asettaa itsensä sellaisen katsojan asemaan, joka näkee ohjelman ensimmäistä kertaa. Ylen tehtävä ei ole esittää suuria katsojalukuja kerääviä ohjelmia, vaan sekä suurta yleisöä että pieniä marginaaliryhmiä kiinnostavaa tuotantoa. Suurin osa ulkomailta tuoduista, Suomessa esitettävistä elokuvista ja televisiosarjoista on tekstitetty, jotta katsoja kielitaidostaan riippumatta ymmärtäisi näkemänsä. Tämä käytäntö ei ole dvd-kääntämisessä välttämättä käytössä lainkaan, kuten The Pacificin tapaus osoittaa. Kun tiivistämistä on tehty sopivasti, saadaan ruututekstistä paitsi sujuvaa, myös idiomaattista ja tyyliin sopivaa. Neljännessä luvussa pyrin aluksi selvittämään, miten laatua mitataan ja kuinka laatu vaikuttaa immersioon eli av-teokseen uppoutumiseen. Testaajiemme mielestä leikkaamisjälki ei ollut paras mahdollinen. Katajamäen hypoteesina oli, että olisi järkeenkäypää, että suomalaiset olisivat oppineet konventioita alitajuisesti, koska he ovat seuranneet ruututekstejä vuosikausia, ja tutkimuksen mukaan katsoivat tekstitettyjä ohjelmia keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Terä ja kahva ovat suurin piirtein saman painoisia, joten veitsi ei tunnu kiikkerältä kädessä, opiskelija Iines Herala toteaa. Aluksi elokuven maahantuojat palkkasivat av-kääntäjät joko itse tai hankkivat freelancereita, mutta videoiden käännöstarpeen lisääntyessä kääntämisen hallinnointia varten perustettiin käännöstoimistoja. Veitsi on tasapainotettu, kahva istuu käteen täydellisesti ja kahvan ja terän väliin jäävä hela estää sormien lipsahtamisen terän reunaan.” Ikean Gynnsamissa luvataan, että veitsen muotoiltu kahva ja vahva terä tekee leikkaamisesta helppoa. Tekstittäminen Suomessa Suomalainen tv:n katsoja on tottunut siihen, että hänen televisioruutunsa alareunassa juoksee tekstitys aina, kun ruudussa puhuttu kieli ei ole suomea. Vaikka konventiot eivät edellytä selkeitä sopimuksia yksilöiden välillä tai ole riippuvaisia niistä, ne ovat yleisesti hyväksyttyjä, ja toimivat sosiaalisina rajoitteina käytökselle. Lisäksi kerrotaan, että terän ruostumaton teräs kestää kulutusta. Kyse on dvd-kääntämisessä yleistymässä olevasta English master template -tiedostosta, joka on valmiiksi ajastettu, usein halvan työvoiman maassa. Jos Jamie Oliverilla leikkaa liukasta raaka-ainetta, veitsi lähtee viettämään väärään suuntaan. Ikean veitsi säilytti terävyytensä hyvin, mutta, testaajamme kokivat sen raskaaksi ja kömpelöksi. Jos tietyn kohtauksen kohdalla tekstittäjää mietityttää, hän voi miettiä, millainen ratkaisu vaatisi katsojalta vähiten panostusta. Theo Hermans käsittelee artikkelissaan konventioita ja normeja kääntäjän näkökulmasta. Marttiini on suomalainen veitsi, jonka terä on ruostumatonta kromiterästä. Koska veitsen terä on kovin matala, sillä leikatessa käden rystyset osuvat leikkuulautaan. Konventiot muodostuvat oletusten verkosta: toiset olettavat, että yksilö noudattaa tiettyä käytösmallia, jonka noudattamista yksilö olettaa toisten olettavan, ja yksilö samalla olettaa muiden noudattavan. Sain Ylen Riitta Leinoselta Tyynenmeren taistelutoverit -sarjan englanninkielisen käsikirjoituksen ja Vesa Kuittisen tekemät avkäännökset. Katsojan täytyy voida seurata tekstityksiä vaivattomasti ja luottaa niiden sisältöön. Heulwen James on kirjoittanut tekstityskonventioista ja ruututekstien laadusta. Internet-keskustelusta kävi ilmi, että sarjan tuottanut HBO oli päättänyt käännättää sarjan uusiksi dvd-käännöksen saaman suuren palautemäärän takia. Normaalisti tiivistäminen merkitsee vain puhutun kielen ylimääräisten piirteiden poistumista, etenkin kun kyseessä on suunnittelematon puhe. Dvd:t levittäneen Warner Bros Finlandin edustajat toimittivat uudet levyt henkilöille, jotka halusivat palauttaa vanhat käännökset sisältävät dvd:nsä. Moni keskustelupalstalle kirjoittanut lähetti palautetta Warner Bros Finlandille, sillä he halusivat palauttaa dvd:nsä. Kuningaskuluttaja testasi tunnetuimpien valmistajien peruskokkiveitset, joita löytyy suurista tavarataloista. Toki usein on mahdollista jakaa pitempiä tekstityksiä kahdelle riville, mutta aina tekstittäjä ei itse voi asiasta päättää. - Victorinoxissa terävyys säilyy pitkään ja kahva oli omaan käteeni sopivampi ja miellyttävämpi kuin Fiskars, Ballis summaa. Käytän kuitenkin ilmaisuja av-kääntäjä ja tekstittäjä synonyymeina, sillä en koe tekstittäjä-termin liittyvän ainoastaan ajastamiseen. Tekstitykset eivät anna katsojan silmille mahdollisuutta palata taakse- tai eteenpäin selventämään väärinymmärryksiä, kertaamaan perusasioita tai kurkistamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tekstitys, joka ei vastaa dvd-levyjen ostajan laatuvaatimusta, saa katsojan pettymään koko ostokseen ja haittaa elokuvakokemukseen eläytymisen tunnetta. Valmiiksi jaotellut ja ajastetut ruututekstit eivät anna kääntäjälle mahdollisuutta jakaa ja rytmittää tekstiä kuten hyvää suomea pitäisi. Testaajiemme mielestä Victorinoxin terä on liian kapea. The Pacificia esitettiin Ylellä nimellä Tyynenmeren taistelutoverit. Suuri yritys, joka pystyy toimittamaan teknisesti ja laadullisesti yhtenäiset käännökset mahdollisimman monella kielellä voittaa kilpailun. Ne luonnollisesti eroavat toisistaan eri maissa, ja eri av-käännösyrityksillä on omia sääntökirjojaan. Kuten muissakin maissa, myös Suomessa täyspitkän elokuvan levitys eri medioissa käy läpi useita vaiheita: tv-kanava saattaa maksaa elokuvasta etukäteen, se julkaistaan elokuvateattereissa, ja siitä myydään dvd-painoksia. Laki määrää, että Yleisradion on tarjottava monipuolisia ja kattavia televisio- ja radio-ohjelmia ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluita jokaisen kansalaisen saataville yhtenäisin ehdoin. Yleispäteviä sääntöjä tiivistämiseen tai poisjättöihin ei kuitenkaan voida antaa. Näkövammaisille tarjotaan äänitekstityksiä. Satu Katajamäki tutki pro gradussaan internet-kyselyn avulla sitä, tuntevatko suomalaiset tv:n katsojat tekstityskonventioita. Ajastuspohjien on koettu hidastavan ja jopa vaikeuttavan kääntäjän työskentelyä. Käännöstuotteen täytyisi lisäksi täyttää muiden asiakkaiden odotukset. Veitsien valmistajien lupaukset Jamie Oliverissa luvataan hyvää tasapainoa ja helppoutta pilkkomiseen. English master template -tiedostojen käyttämistä. Dvd:n tuottaja ja levittäjä päättivät palautteen takia käännättää dvd:t uudelleen. Testaajat arvioivat veitsien terävyyttä, käytettävyyttä ja leikkuujälkeä. Ylen kääntäjänä toiminut Holopainen tutki itse tekemäänsä tekstitystä, ja tuloksien mukaan hänen tekstittämänsä kieli oli tiivistä ja sen ilmaisu oli napakkaa, myös silloin kun aika ja tila olisivat antaneet mahdollisuuden laajempaankin ilmaisuun. AUDIOVISUAALISEN KÄÄNTÄMISEN ERITYISPIIRTEITÄ Kuten tieteelliset termit yleensäkään, myöskään audiovisuaalisessa kääntämisessä käytetyt termit eivät aina ole yksiselitteisiä. Suomalaiset lukijat jakavat länsimaiden traditioita suurilta osin, ja he ovat päässeet seuraamaan kansainvälistä mediaa ja populaarikulttuuria helposti jo vuosikymmeniä. Av-kääntämisen avulla kulttuurista toiseen siirtyy dokumentteja, elokuvia, uutisia, konsertteja, tv-sarjoja ja paljon muuta. - Leikkaaminen tuntuu tahmealta.

HALO-RYHMÄ: MIKA PAAVOLA Selkäydinstimulaatio LT.

. Haastajana muita halvempi Ikea Gynnsam. Myös kerronnan eri tasoissa ilmaantuvia takaumia voidaan kursivoida. Kun televisio-ohjelmien ja videoiden suosio lisääntyi, otettiin englanninkielisessä kirjallisuudessa käyttöön termi language transfer. Olin Taistelutovereiden ihailijana ostanut The Pacificin ensimmäisen dvd-kokoelman, joten minulla oli tutkimusaineistoa valmiina. Kyse on siis sosiaalisista oletuksista ja oletusten oletuksista, eli vastavuoroisista oletuksista. Holopainen toteaakin suoraan dvdkäännösten laadun olevan nykyisin kyseenalainen, sillä usein näiden ruututekstien lukunopeudet ovat liian suuria, ilmaisut latteita ja epäluontevia ja tekstin jaottelu ja koheesio ovat puutteellisia. Koska tekstittäminen on kirjoitetussa, ei puhutussa muodossa, se eroaa kaikista muista av-kääntämisen muodoista. Konventiot on mahdollista kirjata ylös, erityisesti aloittelevien av-kääntäjien iloksi. Eivätkä korkojen summat usein päätä huimaa, eli suuria menetyksiä ei pääse yleensä tulemaan, jollei sitten joustoluoton maksuista myöhästy. Konventiot ovat siis tavallaan pelkkiä kehotuksia tietynlaiseen toimintaan. repliikki- ja sanamäärissä. Kun huolellinen vertailu on tehty, silloin voit tehdä informoidun päätöksen. Myös termi multimediakääntäminen on käytössä, mutta audiovisuaalinen eli av-kääntäminen aiheuttaa terminä vähiten väärinymmärryksiä. Hän lisää pro gradu- tutkimuksensa pohjalta, että Suomessa katsojien kesken tekstityksistä käytävä keskustelu keskittyy lähinnä virheisiin ja muihin huonona pidettyihin ratkaisuihin. Ruututekstejä kirjoitettaessa noudatetaan suomen kielen välimerkkisääntöjä. Normatiivinen tarkoittaa normina olevaa, ohjeita antavaa tai ohjeellista. Vielä viikon käytön jälkeen tomaatin leikkaaminen pieniksi paloiksi sujui kumpaisellakin veitsellä hyvin. Valmistaja lupaa, että erityispinnoite estää korroosion syntymisen ja lian tarttumisen pintaan. Testaajina olivat opettaja Saara Ballis sekä opiskelijat Iines Herala ja Teemu Tuovinen Ravintolakoulu Perhosta. ”Tämä kokkiveitsi soveltuu jokapäiväiseen pilkkomiseen ja viipalointiin. Veitsi teroitetaan koko pituudeltaan, muuten veitsen malli muuttuu ja siihen voi tulla kuoppa. Näkymättömyyden ihanne ja väistämätön näkyvyys tekstitasolla muodostavat Vuonokarin mukaan vaikean yhtälön, joka tekee tekstittämisestä varsin epäkiitollisen kääntämisen lajin.

Uskon, etteivät katsojat kuitenkaan aina tarkalleen osaa sanoa, mikä vanhassa dvd-käännöksessä on pielessä. Fiskarsilla ja Victorinoxilla paras leikkuujälki ja käytettävyys Fiskarsin ja Victorinoxin leikkuujälkeä arvostettiin eniten. Myöhemmin tutkimuksessa kutsun kuitenkin dvd- ja blu-ray-käännöksiä yksinkertaisemmin vain dvd:iksi. Todellisuudessa av-kääntäjälle on tiedostosta enemmän haittaa kuin hyötyä, etenkin muista kielistä huomattavasti eroavalle suomen kielelle käännettäessä. Ne eivät ole sitovia, sillä niiden taustalla ei ole ulkopuolista tahoa asioita ajamassa. Veitsiä ei kannata säilyttää vetolaatikoissa, joissa muut metalliesineet saattavat vahingoittaa niitä. Kuva: Yle/ Maarit Åström-Kupsanen Jamie Oliver oli testaajien mielestä raskas käyttää. Kokkiveitsien valikoima ja hintahaitari on laaja. Tässä lukeminen olisi hitaampaa, mutta sisältöä ei tarvitsisi pohtia yhtä paljon. Sveitsiläinen Victorinox lupaa veitsilleen kansainvälisen ja elinikäisen takuun ”eli kun veitsi on loppuun kulunut.” Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Suomen lisäksi ulkomaiset televisio-ohjelmat käännetään tekstityksinä mm. Käännöstoimistot tekevät kuitenkin muutakin kuin välittävät käännöstyön asiakkaalta kääntäjälle: niillä on roolinsa myös käännösten laadun seuraajina, toimitusaikojen valvonnassa ja alan tekniikan kehittämisessä. Katsojan tulisi ehtiä lukea ja ymmärtää repliikit sekä katsoa kuvaa ja kuunnella ääntä. Tällaisen tiedoston repliikit vilkahtelevat ruudussa noudattamatta lukunopeusrajoja, eikä kääntäjälle useinkaan anneta lupaa edes muokata repliikkien ajastusta tai yhdistellä liian lyhyitä repliikkejä. Tämä johtuu siitä, että eri tekstitysyrityksissä ja tv-kanavilla työ jaetaan eri tavalla työntekijöiden kesken. Valmistaja suosittelee veitsen käsinpesua. Tässä casessa katsojat tekivät laaduntarkastuksen eivätkä olleet tyytyväisiä.. Hollannissa, osassa Belgiaa ja Portugalissa, siis maissa, joissa ohjelmien katsojamäärät ovat melko pieniä. Testin ohessa tutustuttiin myös siihen, miten hankalat hedelmät pilkkoutuvat ammattilaisen käsissä. Toisin kuin lyhentämisessä, tiivistämisessä ruututeksti välittää paitsi alkuperäisen tekstin sisällön, myös suurimman osan sen tyylistä. Av-kääntämisessä ajastaminen tehdään painamalla ruututekstin repliikit ohjelmaan yksi kerrallaan, ensin dialogin alkaessa sisään ja puheen loputtua ulos. Kuitenkin kuvan tapahtumat usein tukevat tarinaa siten, että tekstityksen ymmärtäminen helpottuu. Helppokäyttöiset Victorinox ja Fiskars kirivät voittoon Kuningaskuluttajan kokkiveitsitestin voitti sveitsiläinen Victorinox ja Suomessa suunniteltu ja Kiinassa valmistettu Fiskarsin jäi täpärästi toiseksi.

SUMMER FIT 2016 - TREENIOHJELMA - Ainon Tarinoita.

. Suomalaisista yrityksistä pisimmät av-kääntämisperinteet on Yleisradiolla, joten esittelen seuraavaksi sen toimintaa lyhyesti. Huolellinen ja lahjakas av-kääntäjä pystyy kuitenkin toimimaan siten, että käännöksestä katoaa tärkeää informaatiota mahdollisimman vähän. Usein dvd-elokuvaa levittävä yhtiö ostaa yhdeltä globaalilta yritykseltä kaikki Suomessa julkaistavalle dvd:lle tulevat eri kieliset käännökset. Lasken aineistosta kahden jakson viidestä kohtauksesta sana- ja repliikkimäärät, ja selvitän kohtausten tiivistysprosentit. Kun huolellinen vertailu on tehty, silloin voit tehdä informoidun päätöksen. Testiryhmämme testasi veitsiä tekemällä välimerellisen , jossa on paljon pieneksi pilkottavia vihanneksia ja hedelmiä. - Hyvä veitsi on terävä ja kahvan pitää olla mukava, opiskelija Teemu Tuovinen toteaa. Kolmannessa luvussa käsittelen aluksi av-kääntämiseen liittyviä normeja ja lainalaisuuksia. Kulman pitää olla jokaisella vedolla sama. Välittömästi tapahtuva tarkoittaa, että elokuvallisuuden muoto on jatkuvasti virtaavaa, eikä ohjelman seuraaja voi vaikuttaa siihen. Av-kääntäminen poikkeaa esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntämisestä monessa suhteessa. Uudiskohteeseen tehdyt muutostyöt on kuvattava kirjallisesti, ja dokumentit liitettävä kauppakirjaan. Lisäksi ykköskielinen käännös vaikuttaa negatiivisesti kakkoskäännökseen, latistaa ja yhdenmukaistaa käännöksiä. Tiivistämistä on tehty niin vähän, että ruututekstiä on vaikea seurata, mikä aiheuttaa uppoutumisen eli immersion ongelmia. Lisäksi vanhassa käännöksessä on melko paljon esimerkiksi suomelle epätyypillisiä rakenteita ja englannin idiomien kääntämisongelmia. Tämä tarkoittaisi, että määrällisesti dialogi lyhenisi tekstityksessä noin kolmekymmentä prosenttia. Kun englantia käännetään muille eurooppalaisille kielille, muiden kielten sanat vaativat usein % enemmän tilaa ruudulla kuin englanninkielinen teksti. Keskityn analyysissani osittain internet-keskustelijoiden poimimiin käännösongelmiin, mm. Yksi av-kääntämisen tärkeimmistä peruspilareista on tiivistäminen, jota EMT-tiedostojen pohjalta kääntäminen ei mahdollista. Apunaan kääntäjällä on usein käsikirjoitus, jossa on tekstitettävän ohjelman dialogi alkuperäisellä kielellä. Tarkan työn tekeminen on hyvin hankalaa, kertoo Iines Herala. Interjektio ilmaisee äkillisiä reaktioita ja tuntemuksia kuten säikähdystä, ihastusta tai kipua. Konventiot edustavat heikompia normeja, niiden rikkominen on vain epäsovinnaista, epätavallista. Vieraskieliset sanat kursivoidaan, ja jos kuvassa on juonen kannalta keskeistä kirjoitettua tietoa kuten lehtiotsikoita, paikannimiä tai kylttejä, ne käännetään niin kutsutuiksi plansseiksi ja keskitetään. Jotta saisin mukaan myös ohjelman dvd:iden katsojien näkemyksiä, tutkin joiltain osin myös DVD Plaza Forumin internetkeskustelua. Katsomista häiritsevässä tekstityksessä saattaa siis olla jotain outoa, mitä katsoja ei ehkä osaa pukea sanoiksi, jotain alitajuista. Dvd on ollut toistaiseksi suosituin väline av-ohjelmien jakeluun ja seuraamiseen

Kommentit