Erilaiset tarjolla olevat lainat

Beaconeiden sijainnit merkitään tunnuksin kantaman alueella, jotta Bluetoothin voi tarvittaessa laittaa päälle. Beaconin lähettämän signaalin löytää kaikilla mobiililaitteilla Nearby-sovelluksella Bluetoothin ollessa päällä. Kokeilun toteuttaa Design Studio Muotohiomo Oy. Samalla opitaan lisää junamatkustajien kaupunkituntemuksesta ja opastamisen tarpeesta. Kuvassa on kolmipikkinen jankkuri murtopultilla. Pääsisääntuloväyliä kaupunkiin saapuvien autoilijoiden tavoittamista tulisi pystyä kehittämään, ja samalla mahdollistaa opastaminen visuaalisella tavalla liikenteeseen liittyvien ongelmien, kuten ruuhkien, minimoimiseksi. Sovelluksen on toteuttanut Eatech Oy. Hollantilaisella Evers Agrolla on laaja valikoima jankkureita näiden ongelmien ratkaisemiseen. Kokeilussa kerättävä data kertoo kaupungilla liikkuvien ihmisten määrän, suosituimmat reitit ja ruuhkapaikat. Piikin perässä on jousipainotteinen sulkijapyörä, joka tasaa jankkurointijälkeä. Ammattilaisille Tampere Events App toimii julkaisujärjestelmänä, johon tapahtumajärjestäjä voi julkaista oman tapahtumansa joko suoraan perusnäkymässä tai he voivat luoda alustalla omalla nimellä julkaistavan erillisen sovelluksen. Hiedanrantaan pääsee tutustumaan osoitteessa https://hiedanranta.nfshost.com. Kokeilu pyrkii löytämään vastauksia sekä siihen, mihin Kupittaan asemalta lähtevä liikenne suuntautuu ja että siihen, mitkä asiat vaikuttavat saapuvien matkustajien reittivalintoihin. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Ilmoitusta klikkaamalla käyttäjä ohjautuu verkkosovellukseen, joka välittää Raitiotieallianssin sivujen ja somen sisältöä sekä kerää käyttäjäpalautetta. Selainpohjainen AR-sovellus, joka opastaa tapahtumakävijöitä Tampereen rautatieasemalta Ratinan stadionille kaupungin kävelyopastuksen konseptin mukaisesti. Maakerroksia ei sekoiteta keskenään. Palvelu on saavutettavissa myös NFC:n tai QR-koodin kautta. Toteuttajana Oy Globeon Ltd. Maa kuohkeutuu ja vesitilavuus paranee mutta pellon kantavuus säilyy erinomaisena. Interaktiivisiin näyteikkunoihin, AR-sovelluksiin sekä projisoituihin mediataidekokemuksiin. Jatkossa sovellusta on tarkoitus käyttää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. Kauppatorin ympäristössä toimivista yrittäjistä on koottu kehittäjäraati, jonka kanssa yhteistyössä on palvelumuotoiltu  mobiilisivuston PROTOTYYPPI. Opastus- ja reittitiedot päivittyvät sovellukseen automaattisesti kaupungin tarjoamien avointen data-rajapintojen kautta. Jälki on siisti joten jankkurointi ei hankaloita nurmen korjuuta tai laiduntamista. Sovelluksen ei ole tarkoitus jäädä vain tamperelaisten tapahtumakävijöiden ja -järjestäjien hyödyksi vaan sillä on mahdollista julkaista tapahtumia missä tahansa kaupungissa. Pelillistetty opastettu kävelykierros Tampereen keskustassa toetutettuna lisätyn todellisuuden ratkaisun avulla. Kokeilun toteuttaa Stellarion Oy. Digitaalisen opastuksen avulla asiakkaille on mahdollista tarjota myös räätälöityä tietoa Kauppatorin alueen vesiliikenteestä ja saaristokohteista, tapahtumista, palveluista ja aukioloajoista. Reaaliaikaisen, paikkasidonnaisen liikennetiedon saattaminen kaupunkilaisten käyttöön. Huhtikuussa kokeillaan AR-tekniikan hyödyntämistä ratikan ja Hämeenkadun visualisoinnissa. Tavoitteena on kokeilla uudenlaista viittomakielen tulkkausinnovaatiota yhdessä kosketeltavan kohokartan kanssa. Kokeilussa karttuva tieto auttaa priorisoimaan asemalta eteenpäin tarvittavien polkujen ja opastereittien määrittämistä. Opastamisen nopea kokeilu – konkreettinen ja havainnollinen analyysi siitä, miten ja minne Kupittaan asemalla pois jäävät junamatkustajat navigoivat Turussa. Evers nurmelle Nurmipelloilla voi olla haitallinen kyntöantura mutta nurmipeltoja voi tiivistää myös lietevaunut ja painava rehunkorjuukalusto. Jääpolte tulee sinne missä vesi seisoo. Hiedanrannan toimijat ja yritykset voivat tiedonkeruu-lomakkeiden avulla ilmoittaa tapahtumista, aukioloajoista, alueen ravintolan menun jne. Marraskuusta tammikuun loppuun kestävän kokeilun tarkoituksena on tuottaa kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa ihmisten kulkureiteistä ydinkeskustan alueella. Leikkaavan etukiekon ansiosta viilto aukeaa siististi. Kokeilu täydentää perinteisiä opastusjärjestelmiä ja -tapoja tuoden kiinnostavan ja uuden näkökulman opastamiseen. Toteuttajana Infotripla Oy. Vesilammikot ja kellastuneet oraat ovat merkkejä ongelmista. Tiivistymisongelmat ovat kuitenkin hyvin yleisiä erityisesti Etelä-Suomen savimailla. Myös riittävän syvyisellä lapiotestillä voidaan arvioida jankkurointitarvetta. Rakennushistoriallinen tieto palvelee asukkaita, turisteja ja muita kaupungin historiasta kiinnostuneita. Hyvät opasteet parantavat Kauppatorin lähiympäristöä ja ohjaavat ihmisvirtoja oikeaan suuntaan. Evers jankkureita on murtopultti- tai hydraulilaukaisinmalleja. Uusi mobiiliopastus tarjoaa tietoa Keskustorin ympärillä sijaitsevista vanhoista rakennuksista ja niiden historiasta. Tiivistymisongelmia on paljon koska nykyaikaiset koneet ovat raskaita eikä routimisen kuohkeuttavaa vaikutusta juurikaan ole. Opastus toimii mobiililaitteen tai tietokoneen nettiselaimessa ilman erillistä sovellusta. Ensimmäinen alustalla julkaistu sovellus on käytössä nuorten yleisurheilun MM-kisoissa heinäkuussa. Tampereen vanhalla Hiedanrannan teollisuusalueella on monenlaista toimintaa, joka jää helposti kaupunkilaiselle ja kävijälle vieraaksi ja ulkopuoliseksi. Ne välittävät tietoa raitiotietyömaan mukanaan tuomista muutoksista ja rakentamisen etenemisestä majakan sijaintialueella. Sovellus otetaan nyt käyttöön ja sitä kehitetään jatkossa käyttäjien toiveiden perusteella. Kokeilussa hyödynnetään työkalua, jonka avulla voidaan rakentaa tiedonkeruulomakkeita Hiedanrannan opastamistarpeisiin.

Opastus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kokeilulla pyritään tuomaan kävijöille hyötyä helpottamalla tapahtumapaikoille löytämistä sekä opasteiden näkymistä selkeinä ja huomiota herättävinä AR -opasteina mobiililaitteen ruudulla. Työjälki on niin siisti ettei erilistä tasausta tarvita. Jos testi näyttää että juuristo ei pääse kyntöanturasta läpi, saadaan pellon jankkuroinnilla huomattavaa etua. Hiedanrannassa kokeillaan tapahtumista ja palveluista tiedottamista infonäytöllä, jotta kävijä näkee mitä alueella tapahtuu, mitä on tarjolla ja missä. Näytöillä välitetään ohi ajavalle liikenteelle opastusta kuinka päästä tapahtuma-alueelle, mistä löytyy parhaat katselupaikat ja kuinka valita reitit, joiden avulla voi välttää tapahtuma-alueen ruuhkat. Kokeilun tavoitteena on löytää myös uusia, innovatiivisia malleja ja ratkaisuja kaupunkikokemuksen parantamiseksi. Karjan laiduntaminenkin voi tehdä maan hyvin tiiviiksi. kertaa järjestettävä juoksutapahtuma vaikuttaa tapahtumapäivänä laajasti Turun liikenteeseen ja asettaa haasteen eri kohderyhmiin kuuluvien tielläliikkujien opastamiselle ennakoivasti ja tapahtuman aikana. Kerätyt tiedot tulevat näkyviin web-palveluun, joka skaalautuu myös mobiililaitteille. Evers jankkurilla voi parantaa nurmien satoja tekemällä jankkuroinnit tiivistyneisiin kohtiin. Kokeilussa annetaan kännykästä Chabla-sovelluksella tulkkaus kuuroille. Kaikki näiden sivujen videot ja alla olevat Mäntsälässä kuvatut sänkijankkurointikuvat on tehty yllä olevan kuvan mallisella pystypiikillä. Kuvassa on viisipiikkinen jankkuri murtopultilla. Keskustorin digitaalista opastusta voi käyttää paikan päällä mobiililaitteella, mutta se toimii myös tietokoneen nettiselaimella. Sovelluksen avulla on helppo löytää tapahtumapaikat, niiden palvelupisteet ja aikataulut. Muutokset normaaleissa reiteissä ja työmaan keskellä liikkuminen turhauttavat, kun lopputulos saattaa olla vielä vaikea hahmottaa. Chabla osana kokeilua pyrkii tuomaan opastuksen ja informaation helposti kuurojen ja muiden viittomakielisten saataville uudenlaisen etätulkkauspalvelun avulla. Myös monikielisyys otetaan huomioon, jotta alustaa voidaan skaalata ja levittää myös kansainvälisesti. Sovelluksen kehitti helsinkiläinen yritys Arcventure. Maa painuu kasaan muutamassa päivässä. Majakan kantaman alueella olevat mobiililaitteet vastaanottavat hiljaisen ilmoituksen.

Parhaat kasviproteiinit -

. Pellon tervehtymistä normaalitilaan voidaan huomattavasti nopeuttaa. Evers jankkuri tekee huomaamattoman ja siistin työjäljen maan rakennetta sekoittamatta. Sovellukseen luotava tapahtuma on muokattavissa sekä ilmeeltään että toiminnallisuuksiltaan tapahtuman ja tapahtuman kumppanien tarpeisiin. Kaikesta huolimatta toimiva salaojitus on Suomessa edelleen kaiken viljanviljelyn perusta. Pystypiikin mallilla maata ei käännetä eikä sitä nosteta pintaan. Tampere Events App on ladattavissa maksutta sekä Googlen Play Storesta että Applen App Storesta. Hiedanrannan historiaa esittelevät tekstit pohjautuvat historiantutkija FM Mikko Pollarin tuottamiin Hiedanrannan historiakyltteihin. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opastamisen, kaupungin palveluiden ja matkailun kehittämisessä sekä liikennesuunnittelussa. Paavo Nurmi maratonin aikana kokeillaan kuinka kaupungin sisääntuloväylillä olevat digitaaliset näytöt toimivat osana tapahtuman opastamista. Liikennetiedon toimittaa Infotripla Oy. Taustamateriaalina on käytetty lisäksi ”Tampereen Keskustori. Sovellus löytyy myös Lielahden Kartanon infotaululta. Tämä helpottaa työmaasta koettua rasitetta ja suuntaa katseen kohti tulevaan.

. Sovelluksen kautta voi halutessaan ostaa liput tapahtumaan. Tulkkaus voidaan jatkossa toteuttaa usealla kielellä, joten käyttäjä voi olla myös turisti. Jankkuroitu pelto on keväällä heti valmis suorakylvöön. jonotustilanteen porteilla ja palvelupisteissä sekä liikennetilanteen tapahtumapaikkojen läheisyydessä. Kuvassa on kolmipiikkinen jankkuri hydraulilaukaisimella. Halpoja lainoja omiin tarpeisiin voi myös etsiä erilaisten palveluiden avulla, jolloin sopivat lainantarjoajat listataan heti esille ja valitseminen niistä on helppoa. Jo nyt suunnitelmissa on, että myöhemmin sovelluksesta näkee mm. Hiedanrannan mobiiliopastuksessa kirjainten takana kerrotaan tämän hetkisestä toiminnasta ja numeroista avautuu rakennusten historia. Tampereen kaupunki-infonäytöillä kokeillaan reaaliaikaista, paikkasidonnaista liikennekuvaelementtiä kahdella keskustan infonäytöllä helpottamaan ihmisten liikkumista keskustan alueella. Jankkurointi kannattaa tehdä vain jos pellot kärsivät vesiongelmista. Ratikkatyömaa hankaloittaa erityisesti jalankulkua ja pyöräilyä keskustan alueella. Keskustori on Tampereen vanhin alue ja siellä sijainneesta Tammerkosken kylästä Tampere on saanut alkunsa. Tampere Events App -sovelluksesta löytyy tieto yleisurheilun nuorten MM-kilpailujen kisa-aikatauluista, Ratinan stadionin palveluista, yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista sekä opastus- ja reittitiedot. Lisäksi sovelluksella voi löytää erilaiset tapahtumapaikalla olevat opasteet, kuten WC, ensiapu, kahvilapalvelut, tapahtumapisteet, myyntipisteet jne. Tässä kokeilussa keskitytään testaamaan näkövammaisille henkilöille alun perin suunnitellun tunnusteltavan kohokartan toimivuutta yhdessä kuuroille suunnitellun Chabla –sovelluksen kanssa niin, että valittu ”reitti” opastetaan kohokartan ja Chablan avulla. Kokeilun toteuttaa Hypercell Oy. Web-palvelu rakennetaan niin, että siihen voidaan liittää tietoa myös muista tietolähteistä kuten avoimesta datasta. Sovelluksessa on mahdollista valita omat suosikkilajit ja se muistuttaa niiden alkamisesta. Tampere Events App -sovellusta voi käyttää kaikenlaisissa tapahtumissa ja se toimii niin Adroid- kuin iOS-laitteilla. Erilaiset tarjolla olevat lainat. Sovellusten julkaisujärjestelmä tapahtumaopastamiseen. Toteutus perustuu mobiililaitteen paikannukseen, jonka kautta välittyy tieto missä päin kaupunkia/tapahtuma-aluetta ollaan liikkeellä, mistä päin tapahtuma löytyy ja mitä palveluita/ohjelmaa on luvassa missäkin suunnassa. Turussa on aloitettu kokeilu keskustassa liikkuvien asiakasvirtojen mittaamisesta. Siistein työnjälki saadaan Eversin pystypiikillä, leikkaavalla etukiekolla ja itsenäisesti jyräävällä sulkijapyörällä varustetulla mallilla. Leikkaavalla etukiekolla ja pystypiikillä saadaan siisti työjälki. Jankkuroinnin lisäksi kynnöstä luopuminen ja syväjuuriset kasvit viljelykierrossa ovat paras vakuutus tulevaisuuden rajujen sateiden varalta. Lisäksi paikalliset palveluntarjoajat voivat tuoda sovelluspohjaan omat palvelunsa ja tarjouksensa, joista tapahtumajärjestäjä valitsee omaan tapahtumaansa sopivimmat. Rakennetun ympäristön historia ja nykytila” -selvitystä ja vanhoja valokuvia Vapriikin kuva-arkistosta. Evers viiltokäsittely auttaa veden kulkeutumista maahan tiivistyneillä pelloilla. Vertailu onnistuu myös erilaisilla hakukoneilla, joihin pääsee syöttämään toivomuksensa lainan suhteen. Erityisesti tapahtuman aikana opastaminen kaupunkiin, kaupungilla ja tapahtuma-alueille korostuu. Keskustorin ympärillä on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Tämän takia voidaan hyvillä mielin laittaa hakemus sisään ja tietenkin pitää pohtia mistä laina haetaan. Jankkuri rikkoo kyntöanturan ja kuohkeuttaa tiivistyneen maan Maan tiivistyminen ja erilaiset vesitalouspulmat ovat maailmanlaajuinen ongelma. Kokeilulla pyritään löytämään vastauksia siihen, kuinka paljon kohokartta toimii näkövammaisten lisäksi myös muille kävijöille, kuten turisteille ja tuoko Chabla-sovellus apua infopisteen työntekijöille kuuroja palveltaessa. Evers kynnetyille ja muokatuille pelloille Jankkurointi on Keski-Euroopassa yleistä perinteisesti muokatuilla pelloilla. Jankkurointi helpottaa veden kulkeutumista nurmipellolla ja mahdollistaa juurten kasvun syvemmälle. Tällä tarkoitetaan sitä, että mobiililaitteen kamerakuvaan ilmestyy markereita, jotka osoittavat mitä kautta tapahtumiin pääsee, ja mistä löytyy mm. Sovelluksen kehitti Arcventure. Suomen oloissa pellon kuivatuksen parantamisella voidaan myös ehkäistä jääpoltteen tuhoja. Opettajille sovellus on oiva opettamisen tuki ja apu. Jatkossa tapahtumatarjontaa laajennetaan kattamaan koko Tampereen tapahtumakenttä. Talven jäljiltä pinta on tasainen joten työjälki riittää hyvin suorakylvöön. Erilaiset tarjolla olevat lainat. Linkit ohjelmatietoihin ja esiintyjiin löytyy myös sovelluksesta. Tieto on hyödynnettävissä ja sovellettavissa kun kaupunkiopastamisen suunnitelmaa tehdään ja toteutetaan käyttäjälähtöisesti. Terverakenteista maata ei kannata jankkuroida. Kokeilun tavoitteena on auttaa kaupunkilaisia ja vierailijoita ennakoimaan työmaiden muutoksia ja suunnittelemaan reittejään sekä tutkia beaconeiden hyödyntämismahdollisuuksia myös muussa työmaaopastamisessa. Yläkuvassa oikeaoppinen pystypiikki. Kokeilun avulla tarjotaan kaupunkilaisille keino hahmottaa, miltä ratikka tulee näyttämään oikeassa kaupunkiympäristössä. Kaupungin rakennettuun historiaan tutustumista varten ei tarvita erikseen ladattavia sovelluksia, vaan opastus aukeaa osoitteessa https://keskustoriar.nfshost.com/. Toteuttajana Panic Marketing Oy Paavo Nurmi Marathon on merkittävä maraton-tapahtuma Turussa. Sovellus tarjoaa käyttäjälle laajasti tietoa tapahtumasta, reiteistä ja palveluista. Siihen voi merkitä suosikkilajinsa, jolloin sovellus kertoo, milloin ja missä kannattaa olla, jotta näkee suosikkinsa. Suorakylvössä se häviää ajan myötä mutta pellon Evers-jankkuroinnilla antura voidaan rikkoa heti suorakylvöön siirryttäessä. Keski- Euroopassa Evers-jankkuroiduilla pelloilla on onnistuttu aikaistamaan laidunkauden aloitusta useilla viikoilla. Kokeilun toteuttaa Collapick Company Oy.. Suomen olosuhteisiin parhaiten sopii hydraulilaukasimella varustettu Evers WBGH malli

Kommentit