Edellytykset kaikille lainoille, oli sitten työtön tai työelämässä lujasti kiinni, ovat silti samat

Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Rakastan auringon lämpöä, innostumista ja puuroa.

Hepatiitti- ja HIV-positiivisten hedelmöityshoidot.

. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Ohjelmassa kerromme, millaista maailmaa haluamme olla tekemässä. Alkutaipaleella yrityksille on usein tarjolla esimerkiksi starttirahaa, mutta se ei aina riitä tarvittavien alkuhankintojen tekemiseen ja liiketoiminnan todelliseen käynnistämiseen.

Verensiirron ABO-verkkokurssi kaikille avoimeksi - Veripalvelu

. Koulutukseltani olen metsänhoitaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Mielestäni tärkeintä on taata hyvän elämän edellytykset kaikille ihmisille nyt ja tulevaisuudessa. Sitä ei voi tehdä ekologista kehystämme supistamalla, vaan taloudellisten ratkaisujen on mahduttava luonnon asettamiin rajoihin. Monimuotoisuuden hupenemista ja ilmastonmuutosta on hillittävä.Haluan edistää resurssitehokasta kohtuutaloutta ja toisista välittämistä arjessa. Hyvinvointia pitää mitata onnellisuutena ja terveytenä, ei rahan liikkumisena eli bruttokansantuotteena. Koulutus, tutkimus ja innovaatiot luovat mahdollisuuksia edistykselle.Tällä hetkellä teen vihreitä päätöksiä Säkylän kunnassa ja erilaisissa yhdistyksissä. Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkia. tehdastyöläisenä, opettajana, toiminnanjohtajana, kompostointi- ja jätevesineuvojana, toimittajana ja pitopalvelutyöntekijänä. Harrastan monenlaista ekoilua, tanssia, musiikkia, teatteria ja leivontaa. ”Enemmän kaikkea kaikille” -ajattelu ei voi jatkua. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Kaikki toiminta perustuu vihreisiin arvoihin, joita ovat vastuu, vapaus ja välittäminen. Ohjelmaan on koottu yhteen Vihreiden keskeiset arvot ja periaatteet sekä se, miten niitä edistämme. Jokainen meistä voi joskus olla heikko. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin. ”Vähemmän mutta parempaa” lisää ihmisten välistä tasa-arvoa ja tyytyväisyyttä. Edellytykset kaikille lainoille, oli sitten työtön tai työelämässä lujasti kiinni, ovat silti samat. Vihreille on tärkeää tavoitteiden lisäksi se, miten ne saavutetaan. Haluamme uudistaa politiikkaa avoimeksi, osallistavaksi ja reiluksi. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Oikeudenmukainen valtio turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilainteissa. Perustulo voi auttaa työn jakamisessa tasaisemmin. Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 - Ajantasainen.

. Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot ja periaatteet: Meidän on kannettava vastuumme ympäristöstä ja tulevaisuudesta

Kommentit