ASP lainan marginaalin pitäisi siis ahkeran säästämisen tuloksena olla mukavan alhainen verrattuna ilman ASP-säästöjä lainaa nostaneen asiakkaan lainan marginaaliin

Hän voi siirtää sen toiselle esimerkiksi oman velkansa maksuksi. Koska lyhennysosa pysyy aina samana lainakorosta riippumatta, lainapääoma lyhenee tasaisesti ja nopeammin kuin muissa vaihtoehdoissa. Nykyisin sanoilla velka, laina tai voidaan tarkoittaa samanlaista velkasuhdetta.Velka voi olla muutakin kuin lainaa. Takauksessa toinen henkilö eli sitoutuu maksamaan velan. Lainanantajasta tulee velkoja, jolle laina on saaminen. Vaihtoehdot eroavat toisistaan siinä, kuinka nopeasti lainaa lyhennetään ja miten hoitokustannukset muuttuvat lainan viitekoron muuttuessa. Laina maksetaan takaisin sopimuksen mukaisesti joko kerralla tai vähitellen. Lainanottajasta tulee velallinen, jolla on velvoite huolehtia velan lyhentämisestä ja koronmaksusta. Tässä artikkelissa käsitellään vain rahan lainaamista. Lainasta voidaan periä korkoa. Velkakirjassa velallinen sitoutuu maksamaan velan. Oikeustieteessä eroteltiin aiemmin ja toisistaan siten, että velasta maksettiin korkoa ja lainasta ei. Sana merkitsee kahden osapuolen välistä sopimusta, jolla lainanantaja antaa rahamäärän, esineen tai tietyn paljouden esineitä lainanottajalle. Rahalainasta lainanantaja voi vaatia itselleen korkoa. Lainan tätä merkitystä on käsitelty artikkelissa esinelaina. Lainan pituus sovitaan lainanottajan ja lainanantajan kesken. Maksettavien korkojen määrä pienenee pääoman mukana niin kauan kuin lainakorko pysyy muuttumattomana.Bullet-laina lyhennetään maksamalla koko lainasumma eräpäivänä. Tasalyhennyslainassa lainan lyhennys on sovittu kiinteän suuruiseksi ja kertyneiden korkojen osuus muuttuu, jos viitekorko nousee tai laskee. Korko on hyvitys siitä, että lainanottaja on saanut tilaisuuden hyötyä lainarahoista. Jos velallinen ei lyhennä lainaa tai maksa sen korkoa eräpäivänä, maksamatta jääneelle summalle kertyy viivästyskorkoa. Laina voi olla kiinteäkorkoinen tai vaihtuvakorkoinen. Lainasta syntyy velkasuhde. Jos lainan viitekorko muuttuu, annuiteettilainan maksuerää muutetaan siten, että uusi maksuerä kattaa sekä lainapääoman että korkokulut jäljellä olevana laina-aikana. ASP lainan marginaalin pitäisi siis ahkeran säästämisen tuloksena olla mukavan alhainen verrattuna ilman ASP-säästöjä lainaa nostaneen asiakkaan lainan marginaaliin. Velasta voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti. Kiinnityksessä luotonantaja ei saa kiinnitettyä omaisuutta vaan sitä koskevan asiakirjan. Kaikissa näissä lyhennysvaihtoehdoissa maksuerät koostuvat lainan lyhennyksestä ja korkokauden aikana kertyneistä koroista. Esimerkiksi ostovelka syntyy ostettaessa velaksi. Suomessa velka on lähtökohtaisesti aina koroton, ellei muuta ole sovittu eikä laista tai kauppatavasta muuta seuraa. Tämä artikkeli käsittelee rahalainaa eli velkaa. Näin ei haittaa vaikka joustoluottoa haettaisiin hiukan suurempi summa, sillä se toimii vaan eräänlaisena turvana yllättäviin tilanteisiin. Vakuus turvaa velkojan saatavia, jos velallinen ei täytäkään velvollisuuksiaan. Jos lainanottaja on kuluttaja ja lainanantaja elinkeinonharjoittaja, laina katsotaan Suomessa kuluttajaluotoksi. tarkoittaa määrätarkoitukseen sidottua luotonnosto-oikeutta.

Vakuudellinen kulutusluotto |

. Pitkäaikaisia lainoja ovat muiden muassa asuntolainat. ASP lainan marginaalin pitäisi siis ahkeran säästämisen tuloksena olla mukavan alhainen verrattuna ilman ASP-säästöjä lainaa nostaneen asiakkaan lainan marginaaliin. Koron määrä tai korottomuus sovitaan lainasta sovittaessa. Reaalivakuus tarkoittaa velan vakuudeksi annettavaa omaisuutta. tarkoittaa tai esinelainaa. Velkakirja on velkojalle rahanarvoinen asiakirja. Vakuuksia ovat takaus ja reaalivakuus. Tasaerälainassa maksuerä ei muutu viitekoron muuttuessa. Jollei muuta ole sovittu, viivästyskorko kertyy silloinkin, kun laina itse on koroton.Viivästyskoron suuruudesta voidaan sopia lainasopimuksella tai se määräytyy korkolain mukaan. Sen sijaan laina-aika pitenee, jos korko nousee, ja lyhenee, jos korko laskee. Korkoa ei Suomessa lähtökohtaisesti lisätä pääomaan. Annuiteettilainassa ja tasaerälainassa lainaa maksetaan takaisin laina-aikana aina samansuuruisina maksuerinä, jotka yhteensä kattavat sekä lainapääoman takaisinmaksun että korkokulut. Tällöin myös velkarasitus pienenee nopeimmin.

Laina – Wikipedia

. Niitä koskevat erityissäädökset. Nykyään kaikissa lainoissa näytetään myös niin sanottu todellinen vuosikorko, jonka tarkoituksena on antaa oikea kuva lainan hinnasta kuluttajalle.

Koroton laina on tavallinen sukulaisten välisissä velkasuhteissa ja markkinoinnin apuvälineenä myytäessä tuotteita velaksi. Saadakseen lainaa velallinen voi joutua antamaan velkojalle vakuuden. Tämä artikkeli käsittelee rahalainaa, jota kutsutaan myös velaksi tai luotoksi. Viivästyskorko ei kuitenkaan voi olla lainakorkoa alempi. Suomen laissa ei kuitenkaan tarkoita rahan lainaamista, vaan esineen luovuttamista toisen käyttöön korvauksetta. Tavallisesti laina on kuitenkin korollinen.Koron yleinen laskutapa on ”vuotuinen korko”. Korko on sovittu osuus lainasummasta. Lyhytaikaisia lainoja ovat esimerkiksi pikavipit. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainaan liittyvät kustannukset kuten aloitusmaksun, korot, marginaalin sekä kuukausittaisen tilinhoitomaksun. Suullinen sopimus on kuitenkin altis riidoille. Lainan lyhennystapoja on käytännössä kolme: annuiteettilaina, tasaerälaina ja tasalyhennyslaina

Kommentit